Мастацкія напрамкі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мастацкія напрамкі by Mind Map: Мастацкія напрамкі

1. сярэднявековае пісьменства

1.1. аркестрычная мараль

1.2. схаластыка

2. барока

2.1. пышная дэкаратыунасць

2.2. парадаксальнасць

2.3. ускладненасць вобраза

2.4. багатая метафарычнасць

2.5. імкненне здзівіць

3. класіцызм

3.1. антычнае мастацтва

3.2. культ розуму

3.3. незвычайныя героі

4. мадэрнізм

4.1. сацыяльныя праблемы

4.2. падкрэсліны антыгістарызм

4.3. элітарнасць

4.4. мудрагелістасць мастацкай формы

5. рэалізм

5.1. тыповасць

5.2. праудзівасць

5.3. гістарызм

5.4. зварот да сацыяльных праблем

6. рамантызм

6.1. герой -бунтар

6.2. проціпастауленне рэальнаму ідэальнае

6.3. завастрыць увагу на выключны характар

6.4. падзеі

6.5. пачуцці

7. сентыменталізм

7.1. чалавечыя пачуцці

7.2. перажывання