Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZTUKA by Mind Map: SZTUKA

1. Osoby związane ze sztuką

1.1. Kustosz

1.2. Konserwator

1.3. Kurator

2. Obiekty związane ze sztuką

2.1. Dzieło sztuki

2.2. Zabytek

3. Miejsca związane ze sztuką

3.1. Centrum sztuki

3.2. galaleria sztuki

3.3. Muzeum

4. Inne skojarzenia ze sztuką

4.1. Kontrast

4.2. Kompozycja

5. Wydarzenia związane ze sztuką

5.1. Wystawa

5.2. Wernisaż

5.3. Biennale