Töökeskkonna ohutegurid

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Töökeskkonna ohutegurid by Mind Map: Töökeskkonna ohutegurid

1. Teed ületunde aga makstakse ikka vähem

2. Taluvus ( III riski tase)

2.1. Kontrolli puudumine

2.2. Vigase looma nägemine või looma surm

3. Bioloogilised

3.1. Hallitusseened - IV tase tõenäoline risk

3.1.1. Hallitanud ja tolmav hein

3.1.2. Hallitus talli seintel

3.1.3. Vale käärimine silol

3.1.4. Hallitanud jõusööt

3.2. Viirused - IV tase ebatõenäoline risk

3.2.1. hobuste gripp

3.2.2. teetanus

3.2.2.1. hobuste herpesviirus: EHV-1, EHV-4

3.2.3. marutaud

3.2.3.1. Pestitsiidid põllumajandusest

4. Keemilised

4.1. Sissehingatavad - IV Tase Tõenäoline risk!

4.1.1. Välisõhu kaudu levivad

4.1.1.1. Tööstusheitmed

4.1.1.2. Heitgaasid

4.1.1.3. orgaanilised ühendid, tolmuosakesed või happelised gaasid (väävel-, lämmastik-, süsinikoksiidid).

4.1.2. Siseruumides levivad

4.1.2.1. Suitsetamine

4.1.2.2. Tolm, mis võib sisaldada erinevaid kemikaale ja pestitsiide

4.1.2.2.1. Koristamata allapanu - ammoniaak

4.2. Joogivee kaudu - IV tase Tõenäoline risk

4.2.1. Põllumajandusest tulenevad pestitsiidid

4.2.1.1. "Looduslikud" kraavid hobustele joomiseks, mille vee väärtust pole kontrollitud

4.2.2. Suplusvee kaudu

4.2.3. Kaevandusveed

4.3. Saastunud pinnas - III tase, tõenäoline risk.

4.3.1. Heitveed

4.4. Imendumine läbi naha ja silmade - III tase, tõenäoline risk

4.4.1. Lahustid

4.4.2. Anilliin

4.4.3. Fenool

4.5. Imendumine seedeelundite kaudu - III tase, tõenäoline risk

4.5.1. Pesemata käte, vee ja toidu kaudu

4.5.2. Kemikaalide tolm, gaas, aurud,

5. Füüsikalised

5.1. Sisekliima - IV (/V) tase (suur/talumatu risk) tõenäoline

5.1.1. õhutemperatuur

5.1.1.1. Liiga soe

5.1.1.2. Liiga külm

5.1.1.3. Temperatuuri kõikumised

5.1.1.4. Tuul

5.1.2. õhuniiskus

5.1.2.1. Liigniiskus

5.1.2.1.1. Hallitusseened

5.1.2.1.2. Mõju hingamisteedele

5.1.2.1.3. Külmaga koos mõju liigestele

5.1.2.2. Liialt kuiv õhk

5.1.2.2.1. Kuivatab limaskesti

5.1.2.2.2. Tolm

5.1.3. õhuvahetus

5.1.3.1. Tuuletõmbus

5.1.3.2. Halb ventilatsioon

5.2. elektrilöögi oht - IV tase ebatõenäoline

5.2.1. Katkised juhtmed

5.2.2. Lühis

5.2.2.1. Tuleoht

5.2.3. Karjus

5.3. valgustuse puudused - III tase ebatõenäoline

5.3.1. voolukatkestus

5.4. libisemine ja komistamine - III tase ebatõenäoline

5.4.1. takistused liikumisteedel

5.4.2. Märg põrand

5.4.3. Jäätumine

5.4.4. ebaühtlane tasapind

5.5. Liigne valgus - III tase ebatõenäoline

5.5.1. Hobused kardavad pimestavat valgusallikat (ere taskulamp pimedal ajal)

5.5.2. Lambid

5.5.2.1. Liiga eredad

5.5.2.2. Pimestamine

5.5.3. Päikesevalgus

5.5.3.1. Päikese suunas hüppamine pimestab

5.5.3.2. Silmade ärritus

5.6. Löögid ja muljumised - V tase tõenäoline

5.6.1. Kabjalöögid

5.6.2. Hammustused

5.6.3. Seina vahele jäämine

5.6.4. Nahapõletus nööriga

5.6.5. Varba peale astumine

6. Füsioloogilised

6.1. Raskuste teisaldamine - ebatõenäoline IV riski tase

6.1.1. valed teisaldamisvõtted

6.1.2. liiga suur füüsiline pingutus

7. Psühholoogilised (riski tasemed kirjutas Cathie)

7.1. Ülekoormus ( III riski tase)

7.1.1. Stress

7.2. kaastundeväsimus

7.2.1. võimetus abistada ( IV riskitase)

7.2.1.1. vajalike oskuste puudumine

7.3. Antakse palju tööd ja vähe aega et need ära teha

7.4. läbipõlemine (III riski tase)

7.4.1. kurnatus

7.4.2. ebaefektiivsus

7.4.3. Ülekoormus

7.4.4. Vastuolulised väärtused

7.5. Õigluse puudumine

7.6. Tööalane kiusamine ( IV riski tase)

7.6.1. Töötaja kohtlemine alandavalt-ebameeldivalt

7.6.2. seksuaalne ahistamine

7.6.3. Alaväärsus- või hirmutunde tekitamine

7.6.4. Ignoreerimine

7.7. Tööstress (III riski tase)

7.7.1. Pingeseisund, mis tekib, kui inimene tajub vastuolu töökeskkonna poolt esitatud väljakutsete ja oma toimetulekuvõimaluste vahel.

7.7.2. Pikaajalise stressi tõttu - tekivad tervisehäired

7.8. Töövägivald (IV riski tase)

7.8.1. Väline töövägivald on organisatsiooniväliste inimeste tekitatud solvangud, ähvardused, füüsiline või psühholoogiline kallaletung töötaja vastu.

7.8.2. Vägivald seab ohtu töötaja tervise, ohutuse ja heaolu ning võib olla näiteks rassilise või seksuaalse suunitlusega.

7.8.3. Hobune ründab

7.8.4. Ebaviisakas käitumine – austuse puudumine teiste vastu; füüsiline või verbaalne vägivald – soov haiget teha; kallaletung – soov teisele inimesele viga teha.

7.8.5. Konkreetsed vägivallaaktid võivad olla ennustamatud

7.9. Ülekoormus (III riski tase)

7.9.1. Kontrolli puudumine

7.9.1.1. Inimesel puudub kontroll töö oluliste osade üle, ei saa ta lahendada ettetulevaid probleeme.

7.9.2. Ebapiisav tasu

7.9.3. Kogukonna lagunemine

7.9.3.1. Eelneva üheks tagajärjeks on kogukonna kokkuvarisemine töökohas. Ühtsus laguneb tööturvalisuse kaotamise ja pingsalt lühiajalisele kasumile keskendumise tõttu. See murendab nii isiklikke suhteid kui meeskonnatööd.

7.9.4. Õigluse puudumine

7.9.4.1. Puudu usaldus, austus, avatus.

7.9.4.2. Kriisis olev organisatsioon ei tunne töötajate heaolu vastu eriti huvi.

7.9.5. Rangelt tulemustele keskendumine soodustab inimestega manipuleerimist.

7.9.6. Vastuolulised väärtused

7.9.6.1. Visiooni puudumine ja ainult hetkekasumi tagaajamine lähevad vastuollu kõige pühendunumate töötajate väärtushinnangutega.