Kriitilise mõtlemise roll ülikoolis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kriitilise mõtlemise roll ülikoolis by Mind Map: Kriitilise mõtlemise roll ülikoolis

1. Info oskuslik kasutamine

2. Argumenteerimine / Presenting arguments

2.1. Argumentide analüüsimine

2.2. Argumentide tõesuse hindamine

2.3. Loogika / Logic

2.3.1. Teemakohasus / Relevancy

2.3.2. Teemas püsimine / Staying on topic

2.3.3. Faktide võrdlemine

2.3.3.1. Kooskõla/ebakõla

3. Iseseisvate tööde tegemine / Home assignments

3.1. Allikad / Sources

3.1.1. Allikate korrektsuse hindamine

3.1.2. Allikate subjektiivsusega arvestamine

3.2. Enesekriitika/self-criticism

3.3. Uurimustööd

4. Kriitilise mõtlemise alused / Fundamentlals of critical thinking

4.1. Taustateadmised millele toetuda / Knowledge

4.1.1. Kokkupuude/kogemus

4.2. Arengule suunatud mõttemustrid

4.2.1. Avatus uuele

4.2.2. Positiivne suhtumine kriitikasse

4.2.3. Enesekindlus

4.2.3.1. Valmisolek seada ohtu enese sotsiaalne kuuluvus - ehk teistest eristumine / Willingness to be socially rejected

4.3. Isikuomadused

4.3.1. Kriitiline/küsitlev hoiak / Critiacal/questioning stance

4.3.2. 'Kastist välja mõtlemine' / Thinking 'outside of the box'

4.3.3. Uudishimu / Curiosity

5. Analüüs / Analysis

6. Kriitika

6.1. Vastuvõtmine

6.1.1. Suhtumine

6.2. Edastamine

6.2.1. Põhjused

6.3. Kriitika vormid

6.3.1. Konstruktiivne

6.3.2. Projekteeritud