Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Chemie by Mind Map: Chemie

1. Reakce

1.1. Redoxní reakce

1.1.1. Kovů

1.1.1.1. Výroba železa

1.1.2. Elekrolytické děje

1.1.2.1. Elekrolýza

1.1.2.2. Koroze

1.2. Exotermické

1.2.1. Uvolňuje se teplo

1.3. Endotermické

1.3.1. Teplo se spotřebovává

1.4. Skladné reakce

1.4.1. C(s) +O2(g) --> CO2(g)

1.5. Rozkladne reakce

1.5.1. CaCO3 --> CaO + CO2

1.6. Vytěsňovací reakce

1.6.1. Fe(s) + CuSO4(l) --> FeSO4(l) + Cu(s)

1.7. Podvojná záměna

1.7.1. AgNO3 + Kl --> Agl + KNO3

1.8. Faktory ovliňující rychlost reakce

1.8.1. Druh Látek

1.8.2. Teplota

1.8.3. koncentrace

1.8.4. Tlak v plynech

1.8.5. Povrch reaktantů

1.8.6. Katalyzátory

2. Sloučeniny

2.1. Anorganicke

2.1.1. Dvouprkové

2.1.1.1. Halogeny

2.1.1.1.1. F

2.1.1.1.2. Cl

2.1.1.1.3. Br

2.1.1.1.4. I

2.1.1.2. Oxidy

2.1.1.3. Sulfidy

2.1.2. Tříprvkové

2.1.2.1. Hydroxidy

2.1.2.2. Anorganické kyseliny a jejich soli

2.1.2.2.1. Anorganické kyseliny

2.1.2.2.2. Soli

2.2. Organicke

2.2.1. Karboxylové kyseliny

2.2.1.1. Kys. mravenčí

2.2.1.2. Kys.octová

2.2.1.3. Kys.máselná

2.2.2. Karbonylové kyseliny

2.2.2.1. Aldehydy

2.2.2.1.1. Methanal

2.2.2.1.2. Ethanal

2.2.2.2. Ketony

2.2.2.2.1. Propanon

2.2.2.2.2. Butanon

2.2.3. Hydroxyderiváty

2.2.3.1. Alkoholy

2.2.3.1.1. Methanol

2.2.3.1.2. Ethanol

2.2.3.1.3. Glycerol

2.2.3.2. Fenoly

2.2.3.2.1. Fenol

2.2.4. Cukry

2.2.4.1. Olej řepkový

2.2.4.2. Monosacharidy

2.2.4.2.1. Glukóza

2.2.4.2.2. Fruktóza

2.2.4.3. Disacharidy

2.2.4.3.1. Sacharóza

2.2.4.3.2. Laktóza

2.2.4.3.3. Maltóza

2.2.4.4. Polysacharidy

2.2.4.4.1. Škrob

2.2.4.4.2. Celulóza

2.2.4.4.3. Glykogen

2.2.5. Tuky

2.2.5.1. Pevné

2.2.5.1.1. Máslo

2.2.5.1.2. Sádlo

2.2.5.1.3. Lůj

2.2.5.2. Kapalné

2.2.5.2.1. Rostlinné oleje

2.2.5.2.2. Rybí tuk

2.2.5.3. Rostlinné

2.2.5.3.1. Olej olivový

2.2.5.3.2. Olej slunečnicový

2.2.5.4. Živočišné

2.2.5.4.1. Sádlo

2.2.5.4.2. Hovězí lůj

2.2.5.4.3. Rybí tuk

2.2.5.4.4. kostní tuk

2.2.6. Nukleové kyseliny

2.2.6.1. DNA

2.2.6.2. RNA

2.2.7. Bílkoviny

2.2.7.1. Strukturní

2.2.7.1.1. Kasein

2.2.7.1.2. Keratin

2.2.7.1.3. Kolagen

2.2.7.2. Regulační

2.2.7.2.1. Enzymi

2.2.7.2.2. Hormony

2.2.7.2.3. Vitaminy

3. Prvky

3.1. Kovy

3.1.1. Podle hustoty

3.1.1.1. Lehké

3.1.1.1.1. Na

3.1.1.1.2. Mg

3.1.1.1.3. Al

3.1.1.2. Těžké

3.1.1.2.1. Pb

3.1.1.2.2. Fe

3.1.1.2.3. Ni

3.1.2. Podle stálosti na vzduchu

3.1.2.1. Ušlechtilé

3.1.2.1.1. Au

3.1.2.1.2. Ag

3.1.2.1.3. Pt

3.1.2.2. Neušlechtilé

3.1.2.2.1. Fe

3.1.2.2.2. Al

3.1.2.2.3. Cu

3.1.3. Podle ceny

3.1.3.1. Drahé

3.1.3.1.1. Au

3.1.3.1.2. Pt

3.1.3.1.3. Ag

3.1.3.2. Ostatní

3.1.3.2.1. Fe

3.1.3.2.2. Zn

3.1.3.2.3. Cu

3.2. Polokovy

3.2.1. B

3.2.2. Si

3.2.3. Ge

3.2.4. As

3.2.5. Se

3.2.6. Sb

3.2.7. Te

3.3. Nekovy

3.3.1. Vzácné plyny

3.3.1.1. He

3.3.1.2. Ne

3.3.1.3. Ar

3.3.1.4. Kr

3.3.1.5. Xe

3.3.1.6. Rn

3.3.2. Halogeny

3.3.2.1. F

3.3.2.2. Cl

3.3.2.3. Br

3.3.2.4. I

4. Částice látek

4.1. Atom

4.1.1. Jádro

4.1.1.1. Protony

4.1.1.2. Neutrony

4.1.2. Obal

4.1.2.1. Elektrony

5. Výživa

5.1. Potraviny

5.2. Voda

5.3. Konzervace potravin

5.3.1. Pasterizace

5.3.2. Zavařování

5.3.3. Šušení

5.3.4. UHT

5.3.5. Zmražení

5.3.6. Chemická

5.3.6.1. Kys. octová

5.3.6.2. Kys. benzoová

5.3.7. Zavařovéání

6. Zemědělsví

6.1. Hnojiva

6.1.1. Organická

6.1.1.1. Chlévský hnůj

6.1.1.2. Rašelina

6.1.1.3. Kompost

6.1.2. Průmyslová

6.1.2.1. Dusíkatá hnojiva

6.1.2.2. Fosforečná

6.1.2.3. Draselná

6.1.2.4. Cererit

6.2. Pesticidy

6.2.1. Herbicidy

6.2.2. Fungicidy

6.2.3. Insekticidy

6.2.4. Rodenticidy

6.3. Alternativní metody

6.3.1. Integrovaná produkce rostlin

6.3.2. Eko. zemědělsví

7. Zdraví