KAEDAH FONIK

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KAEDAH FONIK by Mind Map: KAEDAH FONIK

1. Murid Dapat Mengaitkan Bunyi Dengan Huruf Yang Dilihat

2. Pengenalan

2.1. Teori Pembelajaran

2.2. Definisi

3. Objektif

3.1. Guru

3.2. Murid Pra Sekolah

4. Kelebihan

4.1. Mempercepatkan Proses Mengingat

4.2. Dapat Mengurangkan Beban Memori

5. Teknik Pengajaran

5.1. Bunyi Huruf

5.1.1. Menggabungkan Bunyi Huruf

5.2. Bentuk dan Rupa Huruf

6. Kaedah Fonetik

6.1. Asosiasi Bunyi

6.2. Asosiasi Gambar