Työelämän moniosaaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Työelämän moniosaaja by Mind Map: Työelämän moniosaaja

1. Työnhaku ja urasuunnittelu

1.1. Osaamiskäsi

1.1.1. Tahto, motivaatio

1.1.2. Kokemus

1.1.3. Asenne

1.1.4. Energia

1.1.5. Taidot

1.1.6. Tiedot

1.1.7. Kontaktit ja verkostot

1.2. Osaamistarjous

1.2.1. “Kaupankäynnistähän on kysymys.”

1.3. Oman osaamisen SWOT

1.3.1. Vahvuudet

1.3.2. Heikkoudet

1.3.2.1. Miten kompensoin

1.3.2.2. Mitä siirrän mielelläni muille

1.3.2.3. Mitä osaamista tarvitsen lisää

1.3.3. Mahdollisuudet

1.3.3.1. mm. verkostot

1.3.4. Uhat

1.4. LinkedIn

2. Palvelumuotoilu

2.1. Päivä 1

2.1.1. Työkalupakki rungoksi

2.1.2. Osallistamisen vaarat

2.1.2.1. Liian pieni osallistujaryhmä

2.1.2.1.1. Harvojen tahto ohjaa, löytyykö lopussa käyttäjiä?

2.1.2.2. Design by komitea

2.1.2.2.1. Kompromissit ja kaikkien miellyttäminen tappavat hyvät ideat

2.1.3. Palvelupolku!

2.1.4. Miten esittelen palvelumuotoilua työssäoppimispaikassani

2.2. Päivä 2

2.2.1. Riskien minimoiminen taustat selvittämällä kannattaa, v. turhat tuotekehitystunnit yms.

3. Tiedolla johtaminen

3.1. Päivä 1

3.1.1. Tiedon lajeja

3.1.1.1. Asiakastieto

3.1.1.1.1. Mitä ostaa

3.1.1.1.2. Mitä myydään seuraavaksi

3.1.1.1.3. Koska muistetaan / seuraava kontakti

3.1.1.1.4. Mikä palvelutaso / asiakasprofiili

3.1.1.1.5. Asiakastyytyväisyys

3.1.1.1.6. Palaute

3.1.1.1.7. Kehittämisalueet

3.1.1.2. Henkilöstötieto

3.1.1.2.1. Osaaminen

3.1.1.2.2. Lomat

3.1.1.2.3. Perehdytys / kehitys

3.1.1.3. Kilpailijatieto

3.1.1.3.1. Taloustiedot

3.1.1.3.2. Tarjonta

3.1.1.3.3. Brändi / kohderyhmät

3.1.1.4. Kumppanitieto

3.1.1.4.1. Alihankkijat

3.1.1.4.2. Sidosryhmät

3.1.1.5. Tuotetieto

3.1.1.6. Myyntidata

3.1.1.7. Tieto toimintaympäristöstä

3.1.2. Tiedon saatavuus ja hyödynnettävyys

3.1.2.1. Tallentaminen

3.1.2.2. Jakaminen

3.1.2.3. Yhdenmukaisuus

3.1.2.4. Tieto tiedosta / ilmoitukset

3.1.3. Tiedon soveltaminen

3.1.4. Tiedon huoltaminen – rämettymisen torjuminen

3.2. Päivä 2

3.2.1. Tiedolla johtamisen kaksi haaraa

3.2.1.1. Liikkeenjohdollinen

3.2.1.1.1. Tieto menestystekijänä

3.2.1.1.2. Välineet johtamistehtävien suorittamiseksi

3.2.1.1.3. Strateginen henkilöstöjohtaminen

3.2.1.2. Tietotekninen

3.2.1.2.1. Tietojärjestelmät

3.2.1.2.2. Datan kerääminen

3.2.1.2.3. Datan jakelu

3.2.1.2.4. Talouden ohjaus

3.2.1.2.5. Raportointijärjestelmät

3.2.1.2.6. Toiminnanohjausjärjestelmät

3.2.2. Data-analytiikka

3.2.2.1. Visualisointi

3.2.2.2. Tiivistäminen

3.2.3. Tietopääoma

3.2.3.1. Lajit

3.2.3.1.1. Henkinen pääoma (Human Capital)

3.2.3.1.2. Rakenteellinen pääoma (Structural Capital)

3.2.3.1.3. Asiakaspääoma (Customer Capital)

3.2.3.1.4. Brändipääoma (Brand Capital)

3.2.4. Osa-alueita

3.2.4.1. Tunnistaminen

3.2.4.2. Mittaaminen

3.2.4.3. Raportointi

3.2.4.4. Johtaminen

4. Projekti- ja hankeosaaminen

4.1. Projektin vaatimukset

4.1.1. Relevant

4.1.2. Feasible

4.1.3. Effective

4.2. Toimintaympäristö

4.2.1. Sosiaalinen

4.2.2. Kansainvälinen ja poliittinen

4.2.3. Fyysinen, mm. infra

4.3. Avaintermejä

4.3.1. Kehitystavoite / Object / Impact

4.3.1.1. Long-term objective

4.3.2. Tarkoitus / Outcome

4.3.2.1. Short-term objective

4.3.3. Tulokset / Outputs

4.3.4. Toimenpiteet / Activities / Actions

4.3.5. Oletukset ja riskit / Assumptions and risks

4.3.6. Resurssit / Input

4.3.7. Seuranta / Monitoring

4.3.8. Hyödynsaajat

4.4. Yritysten kehittämishankkeet

4.4.1. ELY-keskusten palvelut

4.4.1.1. Kehittämiskartoitus / ilmainen työkalu

4.4.1.2. Analyysi 1-2 pv à 220€

4.4.1.3. Konsultointi 2–15 pv à 300 € (3 vuoden aikana)

4.4.1.4. Koulutus (Yritys 30% / ELY 70%)

4.4.2. Yritystuet

4.4.2.1. Yrityksen kehittämisavustus

4.4.2.1.1. Vaikuttavuus

4.4.2.1.2. Kohteet

4.4.2.2. Maaseudun yritysrahoitus

4.4.2.2.1. Leader

4.4.2.2.2. ELY

4.4.2.2.3. Vaatimukset

4.4.2.2.4. Tukimuotoja

4.4.2.3. BUSINESS FINLAND

4.4.2.3.1. Kriteereitä

4.4.2.3.2. Testaus

4.4.2.3.3. Messuavustus

4.4.2.3.4. Tutkimus

4.4.2.3.5. Innovaatioseteli

4.4.2.4. EURA2014.fi

4.5. Hankkeen suunnittelu

4.5.1. Looginen viitekehys (LFA)

4.5.1.1. Vaiheet

4.5.1.1.1. 1. Taustat ja toimintaympäristö

4.5.1.1.2. 2. Osapuolianalyysi

4.5.1.1.3. 3. Ongelma-analyysi

4.5.1.1.4. 4. Tavoiteanalyysi

4.5.1.1.5. 5. Tärkeimmät toimenpiteet

4.5.1.1.6. 6. Resurssit

4.5.1.1.7. 7. Mittarit

4.5.1.1.8. 8. Riskianalyysi

4.5.1.1.9. 9. Oletukset

4.5.1.2. Tuotos: Looginen viitekehys -matriisi

4.5.1.2.1. Eri matriisimalleja

4.5.1.2.2. Oleelliset elementit

4.5.1.2.3. Muita elementtejä

4.5.1.2.4. Tarkistaminen, reality check

5. LEAN

5.1. Perusideoita

5.1.1. Keskitytään hukan poistamiseen

5.1.2. Ei kosketa arvoa tuottavaan toimintaan

5.1.3. Muut toimivat tavalla, joka helpottaa pullonkaulaa

5.1.4. Tehdään yksi asia / palvellaan yksi asiakas kerrallaan

5.1.5. Nopeaa suunnittelua, pieniä kokeiluja

5.2. 7 perushukkaa

5.2.1. Turha liikkuminen

5.2.2. Odottaminen

5.2.3. Ylituotanto

5.2.4. Prosessointi

5.2.5. Virheet

5.2.6. Varastointi

5.2.7. Siirtely

5.3. 5S

5.3.1. Sort

5.3.2. Simplify

5.3.3. Sweep

5.3.4. Standardize

5.3.5. Sustain

5.4. Arvovirta

5.4.1. Kuin palvelupolku

5.4.2. Jokaiseen pisteeseen arvoa tuottava aika

5.4.3. ja hukkaan mennyt aika

5.5. A3

5.5.1. Background

5.5.2. Current condition

5.5.3. Goal / Target condition

5.5.4. Root Cause analysis

5.5.5. Countermeasures (Experiments)

5.5.6. Confirmation (Results)

5.5.7. Follow-Up (Actions)

5.6. Kanban

5.6.1. Taulu, jossa tehtäväkortteja

5.6.2. Priorisointi

5.6.3. Samanaikaisten tehtävien määrän rajoitus

5.6.4. Vaiheistus

5.6.5. Hälytykset

6. Harjoittelu

6.1. Leader-rahoituksia koordinoi Viisari

6.1.1. Ensin yhteys Viisariin

6.2. Samantapaisia hankkeita on lähikunnissa tehty, jostain syystä Kannonkoski ei mukana

6.3. Hankkeen rahoitettavuus

6.3.1. Viisarin kriteerit

6.3.1.1. Työllisyys

6.3.1.2. Uutuusarvo

6.3.1.3. Monistettavuus

6.3.1.4. Yhteistyö

6.3.2. Maakuntastrategia

6.3.2.1. Matkailun edistäminen

6.3.2.2. Julkisen toimijan rooli infran kehittäminen

6.4. Yleishyödyllisten kehityshankkeiden viimeinen hakupäivä 7.1.

6.5. Esiselvityshanke

6.5.1. Rahoitus jopa 100%