Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ige by Mind Map: Ige

1. Mire utal?

1.1. cselekvés

1.1.1. pl.: olvas, meglátogat

1.2. történés

1.2.1. pl.: esik, zuhan

1.3. létezés

1.3.1. pl.: van, lesz

2. Igeidők

2.1. jelen idő

2.1.1. pl.: keres, vásárol

2.2. múlt idő

2.2.1. pl.: keresett, vásárolt

2.3. jövő idő

2.3.1. pl.: keresni fog, vásárolni fog

3. Igemódok

3.1. kijelentő mód

3.1.1. pl.: tanul, nevet

3.2. felszólító mód

3.2.1. pl.: tanulj, nevess

3.3. feltételes mód

3.3.1. pl.: tanulna, nevetne

4. Kérdései

4.1. mit csinál?

4.2. mit cselekszik?

4.3. mi történik?

5. Lefolyása alapján

5.1. tartós ige

5.1.1. pl.: fut, szalad

5.2. mozzanatos ige

5.2.1. pl.: csattan, köhint

5.3. gyakorító ige

5.3.1. pl.: írogat, hajlong

6. Igenemek

6.1. cselekvő ige

6.1.1. pl.: felkel, kereskedik

6.2. műveltető ige

6.2.1. pl.: beszéltet, feledtet

6.3. szenvedő ige

6.3.1. pl.: elküldetik (a levél) (közhírré) tétetik

6.4. mediális ige

6.4.1. pl.: kivirágzik, hajnalodik

6.5. visszaható ige

6.5.1. pl.: mosakodik, fésülködik

7. Toldalékok

7.1. képző

7.1.1. igeképző pl.: -ít (sárgít)

7.2. jel

7.2.1. időjel pl.: telefonált, inni fog módjel pl.: olvass, járj, enne

7.3. rag

7.3.1. igei személyrag pl.: kértek (ti)

8. Igenevek

8.1. főnévi igenév

8.1.1. pl.: netezni, gyűjteni

8.2. melléknévi igenév

8.2.1. pl.: megírandó (levél) megnézett (film) napozó (nő)

8.3. határozói igenév

8.3.1. pl.: nevetve (él) játszva (tanul)

9. Ragozása

9.1. határozott (tárgyas)

9.1.1. pl.: nézem (a sorozatot)

9.2. alanyi (általános)

9.2.1. pl.: nézek (egy sorozatot)