Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Elektromotor by Mind Map: Elektromotor

1. PEM-motor

1.1. onderdelen

1.1.1. permanenten magneten

1.1.2. gelamelleerde rotor

1.2. voordelen

1.2.1. hoog rendement van de motor

1.2.1.1. geen energie nodig voor permanent magnetisme op te weken

1.2.2. relatief kleine motor

1.3. nadeel

1.3.1. beperkt vermogen

1.3.1.1. beperkte magnetische kracht

1.4. word vaak toegepast bij

1.4.1. accu boormachines

1.4.2. startmotoren

1.4.3. rolstoelmotoren

2. SR-motor

2.1. kortsluitanker motor

2.1.1. heeft een rotorkooi

2.1.2. geen koolborstels nodig

2.2. sleepringanker motor

2.2.1. heeft 3 sleepringen

3. DC-motor ( universeel )

3.1. onderdelen

3.1.1. poolschoenen

3.1.2. veldwikkelingen

3.1.3. gelamelleerde stator

3.2. Compoundmotor

3.2.1. De compoundmotor is een combinatie van de twee bovengenoemde motoren; hij bezit zowel een serie- als een shuntbekrachtigingswikkeling. De eigenschappen van deze motor liggen tussen die van de serie- en de shuntmotor in

3.2.1.1. Gecompounde seriemotor

3.2.1.1.1. Sterk serieveld met een zwak shuntveld geeft een motor met een hoog aanloopkoppel zonder het risico dat de motor op hol slaat. Het aanwezige shuntveld voorkomt dit

3.2.1.2. Gecompounde shuntmotor

3.2.1.2.1. Sterk shuntveld met een zwak serieveld geeft shuntmotor met een groter aanloopkoppel dan de standaard shuntmotor. Nadeel is dat het toerental afneemt bij toenemende belasting. Daarom wordt bij dit type motor nadat de motor is aangelopen, de seriewindingen kortgesloten

3.2.1.3. Gecompenseerde shuntmotor

3.2.1.3.1. Shuntmotor met een zwak serieveld (soms slechts één winding op de polen) dat de veldverzwakkende werking van de ankerreactie tegengaat, zodat de motor bij hoge ankerstromen stabiel blijft werken

3.2.1.4. Tegengecompounde motor

3.2.1.4.1. Sterk shuntveld met een tegengesteld zwak serieveld zorgt dat bij een toenemende belasting het toerental altijd constant blijft. Dergelijke motoren kunnen onder invloed van de ankerreactie onstabiel worden

4. energie omzetting

4.1. door middel van lorentzkrachten

4.2. elektrische energie omzetten naar mechanische

4.2.1. Een gedeelte van het toegevoerde vermogen gaat verloren en komt in de motor vrij als warmte

5. commutator

5.1. functies

5.1.1. stroom van richting veranderen

5.1.2. mechanische gelijkrichter

5.2. nadeel

5.2.1. spanningsverlies over de koolborstels

5.3. onderdelen

5.3.1. commutator lamellen

5.3.2. koolborstels

5.3.2.1. in verbinding met collector lamellen

5.3.3. koolborstelveer

5.3.4. koolborstelhuis

5.3.5. verbindingsdraad

5.4. word gezien als een roterende schakelaar

6. magnetische veld

6.1. door middel van elektromagneet

6.2. door middel van permanenten magneet

7. geschiedenis

7.1. 1832

7.1.1. eerste elektromotor uitgevonden

7.1.1.1. door William Sturgeon

7.2. 1837

7.2.1. op de markt gebracht

7.2.1.1. door Thomas Davenport

7.2.1.1.1. elektriciteit in die tijd alleen geleverd kon worden door voltazuilen werd dit geen commercieel succes en raakte de elektrische motor op de achtergrond

7.3. 1873

7.3.1. herontdekt

7.3.1.1. door Hippolyte Fontaine

8. Constructie

8.1. stilstaande deel

8.1.1. stator

8.1.1.1. buitenste deel

8.1.1.2. een holle, ijzeren cilinder die aan de binnenzijde voorzien is van een even aantal magneetpolen

8.1.1.2.1. Deze magneetpolen wekken het bekrachtigingsveld op tussen de hoofdpolen en door de luchtspleet en de rotor heen

8.2. bewegende deel

8.2.1. rotor

8.2.1.1. binnenste deel

8.2.1.1.1. is een ijzeren cilinder voorzien van axiale sleuven waarin de ankerwikkelingen liggen

8.2.1.2. ook anker genoemd

8.2.1.3. Op de rotoras is bij grotere motoren nog een ventilator gemonteerd die voldoende koellucht door de motor blaast voor het afvoeren van de interne warmteverliezen

8.2.1.4. Door het magnetisch veld wordt op het anker een drijvend koppel uitgeoefend

9. Eenvoudige uitleg van de werking

9.1. Wanneer er een gelijkstroom loopt door de draaiende wikkeling of ankerwikkeling, wordt er in het anker (ook rotor genoemd) een magneetveld opgewekt. De linkerzijde van de rotor wordt weggedrukt van de vaste linkermagneet en aangetrokken door de vaste rechtermagneet, waardoor de rotor begint te draaien.

9.1.1. De rotor begint 180° te draaien

9.1.1.1. Wanneer de rotor horizontaal aangekomen is bij de juiste polen zal de beweging stoppen. De enige manier om de rotor verder door te doen draaien is het omkeren van de polen op het draaibaar anker. Dit gebeurt door de commutator. Deze keert de richting van de stroom door de spoelen om waardoor het magneetveld in de rotor of anker genaamd omkeert. De linkerzijde van de rotor wordt weggedrukt van de vaste linkermagneet en aangetrokken door de vaste rechtermagneet, waardoor de rotor, ook anker genoemd, verder gaat draaien

9.1.1.1.1. Dit proces herhaalt zich steeds opnieuw