Основи виробництва медіапродукту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Основи виробництва медіапродукту by Mind Map: Основи виробництва медіапродукту

1. І. Загальна інформація про курс

1.1. Робоча програма

1.2. Тематичний план

1.3. Критерії оцінювання

1.4. Друковані та інтернет-джерела

1.5. Відомості про автора

1.5.1. Е-портфоліо

1.6. Радіожурналістика. Актуальний словник

1.7. Оголошення

1.8. Путівник

1.8.1. Презентація курсу

1.8.2. Карта курсу

1.8.3. Форум

2. ІІ. Структура модуля 1

2.1. Теоретичний навчальний матеріал

2.1.1. Структуровані лекційні матеріали

2.1.2. Мультимедійні презентаційні матеріали

2.1.3. Аудіо- та відео-навчальні матеріали

2.2. Додаткові матеріали

2.3. Практичні (семінарські, лабораторні) роботи

2.4. Завдання для самостійної роботи

2.5. Модульний контроль

2.5.1. Контрольний тест (завдання)