Tipus d'estructures

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Tipus d'estructures by Mind Map: Tipus d'estructures

1. Estructures artificials

1.1. Classificació en funció de la seva forma

1.1.1. Estructures massives

1.1.2. Estructures de carcassa o laminars

1.1.3. Estructures d'armadura

1.1.3.1. Estructures triangulades

1.1.3.2. Estructures d'entramat

1.1.3.3. Estructures penjants

2. Estructures naturals

2.1. Són les estructures creades per la natura

2.1.1. Pont de pedra natural

3. Condicions que han de complir

3.1. Han de ser resistents

3.1.1. Estructura resistent

3.2. Han ser estables

3.2.1. Estructura estable

3.3. Han de ser rigides

3.3.1. Estructura rígida

3.4. Ha de ser més lleuger

3.4.1. Estructura lleugera