Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MARKETING by Mind Map: MARKETING

1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

2. Bạn có thể chia sẽ với Vian tình trạng da hiện tại của bạn. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

2.1. NÁM CHÂN SÂU

2.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

2.2. NÁM SAU SINH

2.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

2.3. NÁM MẢNG LÂU NĂM

2.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

3. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4. TÔI CẦN TƯ VẤN DỊCH VỤ

4.1. NÁM

4.1.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian tình trạng da hiện tại của bạn. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.1.1.1. THAN HOẠT TÍNH

4.1.1.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.1.1.2. LĂN KIM

4.1.1.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.2. MỤN

4.2.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian tình trạng da hiện tại của bạn. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.2.1.1. MỤN VIÊM

4.2.1.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.2.1.2. MỤN ĐẦU ĐEN, MỤN DƯỚI DA

4.2.1.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.3. LỖ CHÂN LÔNG

4.4. SÁNG DA, ĐỀU MÀU DA

4.4.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian tình trạng da hiện tại của bạn. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.4.1.1. VI KIM TẢO BIỂN

4.4.1.2. LASER CO2

4.4.1.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.4.1.3. LĂN KIM TẾ BÀO GỐC

4.4.1.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.4.1.4. THAN HOẠT TÍNH

4.4.1.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.5. LÀM ỐM

4.5.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian bạn muốn làm thon gọn vùng nào. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.5.1.1. CÔNG NGHỆ RF

4.5.1.1.1. LÀM ỐM BỤNG,HÔNG,EO

4.5.1.1.2. LÀM ỐM BẮP TAY

4.5.1.1.3. LÀM ỐM ĐÙI

4.5.1.2. CẤY MEN HỦY MỠ CÔNG NGHỆ TÂY BAN NHA

4.5.1.2.1. BỤNG, HÔNG,EO

4.5.1.2.2. MÁ, NỌNG CẰM

4.5.1.2.3. VÙNG TAY,ĐÙI

4.6. TRẮNG DA BODY

4.6.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian tình trạng da body hiện tại của bạn. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.6.1.1. CHUYỀN TRẮNG

4.6.1.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.6.1.2. TẮM TRẮNG

4.6.1.2.1. TẮM TRẮNG PHALE

4.6.1.2.2. TẮM TRẮNG NGỌC TRAI

4.6.1.2.3. TẮM DƯỠNG MẦM ĐẬU

4.6.1.2.4. CHUYỀN TRẮNG

4.7. PHUN THÊU , ĐIÊU KHẮC 6D

4.7.1. PHUN THÊU ĐIÊU KHĂC 6D

4.7.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.7.2. XÓA THÂM MÔI , PHUN MÔI COLAGEN

4.7.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.7.3. XÓA SỬA CHÂN MÀY, MÍ, MÔI XANH ĐEN

4.7.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.7.4. PHUN MÍ MỞ TRÒNG

4.7.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.8. NÂNG MŨI, THON CẰM, MẶT VLINE KHÔNG PHẨU THUẬT

4.8.1. Bạn có thể chia sẽ với Vian bạn muốn cải thiện vấn đề nào trên gương mặt của mình. Vian sẽ tư vấn giải pháp cho bạn ah!

4.8.1.1. NÂNG MŨI

4.8.1.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.8.1.2. TẠO CẰM VLINE

4.8.1.3. THON GỌN MẶT

4.8.1.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.8.1.4. XÓA NHĂN CHAU MÀY

4.8.1.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.8.1.5. XÓA NHĂN MẮT

4.8.1.5.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.9. NÂNG CƠ , XÓA NHĂN

4.9.1. NÂNG CƠ, XÓA RÃNH, THON GỌN VÙNG MÁ CÔNG NGHỆ HIFU

4.9.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.9.2. XÓA MỠ NỌNG CẰM CÔNG NGHỆ HIFU

4.9.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.9.3. NÂNG CƠ XÓA NHĂN BẰNG CHỈ KIM CƯƠNG

4.9.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.9.4. XÓA NHĂN MẮT CÔNG NGHỆ HIFU

4.9.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.9.4.2. XÓA NHĂN TRÁN

4.9.4.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.10. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11. TRIỆT LÔNG VĨNH VIỄN

4.11.1. TRIỆT LÔNG MẶT

4.11.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.2. TRIỆT LÔNG MÉP

4.11.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.3. TRIỆT LÔNG BIKINI

4.11.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.4. TRIỆT LÔNG NÁCH

4.11.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.5. TRIỆT LÔNG 1/2 CHÂN

4.11.5.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.6. TRIỆT LÔNG NGUYÊN CHÂN

4.11.6.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.7. TRIỆT LÔNG NGUYÊN TAY

4.11.7.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.8. TRIỆT LÔNG 1/2 TAY

4.11.8.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.11.9. TRIỆT LÔNG MÀY

4.11.9.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.12. CHĂM SÓC DA CƠ BẢN

4.12.1. LIỆU TRÌNH SKIN FOOD

4.12.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.12.2. LIỆU TRÌNH CHUYÊN SÂU

4.12.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.12.3. LIỆU TRÌNH VÀNG + CÁ HỒI CAVIAR

4.12.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.12.4. LIỆU TRÌNH PHỤC HỒI CHO DA NHẠY CẢM

4.12.4.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.12.5. LIỆU TRÌNH THẢI ĐỘC TỐ CHO DA NHIỄM CHÌ

4.12.5.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.13. CẤY NOÃN

4.13.1. CẤY TINH CHẤT CĂNG BÓNG CAVIAR

4.13.1.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.13.2. CẤY TẾ BÀO GỐC THỰC VẬT

4.13.2.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

4.13.3. CẤY TẾ BÀO GỐC TỰ THÂN

4.13.3.1. Bạn vui lòng cho VIAN xin số phone của bạn để tư vấn rõ hơn được không ah!?

5. TÔI CẦN ĐẶT HẸN THỰC HIỆN DỊCH VỤ

6. CHỌN COMPO ĐIỀU TRỊ

6.1. COMPO ĐIỀU TRỊ MỤN 3 LẦN GIÁ 450K

7. KHUYẾN MÃI/QUÀ TẶNG

7.1. KHÁCH HÀNG VIP

7.2. KHÁCH HÀNG MỚI

8. INBOX SAU KHI KH LÀM DỊCH VỤ(ngay sau khi nhập hóa đơn tại chỗ)

8.1. sau khi NV thu phí DV của KH thì SMS tự động sẽ gởi tin nhắn: Cảm ơn quý khách đã tin tưởng sử dụng Dịch vụ tại Vian Beauty. Chúc quý khách có những trải nghiêm và thực sự thư giãn tại đây. Trân trọng cảm ơn!

8.2. LI

9. 1. ĐIỀU TRỊ DA. 2 LÀM ỐM KHÔNG PHẨU THUẬT.3. ĐIÊU KHẮC PHUN THÊU THẨM MỸ

9.1. ĐÌEU TRI DA: 1. ĐIỀU TRỊ NÁM. 2. ĐIỀU TRỊ RỖ. ĐIỀU TRỊ MỤN

9.2. LÀM ỐM BỤNG, ĐÙI, LƯNG, BẮP TAY

9.3. ĐIÊU KHẮC 6D. PHUN TAN BỘT. CHARM MOI PHA LE