Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Plan your website and create the next important tasks for get your project rolling

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Педагогічному персоналу інклюзивна освіта:

1.1. допомагає налагодити співпрацю й застосовувати командний підхід до вирішення проблем і шляхи подолання труднощів;

1.2. забезпечує можливості для професійного розвитку

1.3. − допомагає усвідомити важливість розроблення програм навчання для дітей із різноманітними потребами;

1.4. дає змогу збагатити власну палітру методів і прийомів викладання та навчальних стратегій.

2. Учням з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта:

2.1. дає змогу покращувати навчальні результати;

2.2. забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі однолітків;

2.3. створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі;

2.4. допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички;

2.5. дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого;

3. Адміністрації навчального закладу інклюзивна освіта:

3.1. допомагає виробити спільні переконання й цінності щодо інклюзії дітей з особливими освітніми потребами;

3.2. − забезпечує можливість користуватися широким набором ресурсів і видів підтримки та обирати оптимальні їх варіанти;

3.3. допомагає сформувати позитивне ставлення до розмаїття, тобто усвідомити, що кожна особистість своїми унікальними рисами та здібностями сприяє збагаченню людської спільноти;

3.4. надає стимули, що надихають до здійснення перетворень, посилює здатність змінювати ситуацію на краще.

4. Для громади / суспільства інклюзивна освіта:

4.1. дає змогу зрозуміти потреби й здібності всіх учнів;

4.2. забезпечує відображення школою істинного розмаїття громади;

4.3. демонструє соціальну цінність рівності;

4.4. сприяє утвердженню громадянських прав усіх людей.

5. Батькам інклюзивна освіта

5.1. надає можливості для співпраці й активнішого залучення до життя шкільної громади;

5.2. забезпечує можливість вибору в їхньому прагненні забезпечити якісну освіту своїй дитині;

5.3. надає стимули й заохочує до спілкування з іншими батьками для отримання підтримки й інформації