Число

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Число by Mind Map: Число

1. Історія розвитку поняття

1.1. Доісторичні числа

1.1.1. Project specifications

1.1.2. End User requirements

1.1.3. Action points sign-off

1.2. Поява писемності

1.2.1. Top Priorities

1.2.2. Medium Priorities

1.2.3. Low Priorities

1.3. Поява арифметики

1.3.1. Top Priorities

1.3.2. Medium Priorities

1.3.3. Low Priorities

1.4. Введення відє'мних чисел

1.4.1. Top Priorities

1.4.2. Medium Priorities

1.4.3. Low Priorities

1.5. Введення дійсних чисел

2. Ціле

2.1. Парне

2.2. Непарне

2.3. Просте

3. + Арифметичні дії

3.1. Додавання

3.2. Віднамання

3.3. Множення

3.4. Ділення

4. Видатні особистості

4.1. Евклід

4.1.1. Materials

4.1.2. Personnel

4.1.3. Services

4.1.4. Duration

4.2. Архімед

4.3. Піфагор

5. Усна народна творчість

5.1. Казки

5.2. Приказки

5.3. Загадки

5.4. Прислів'я

5.5. Повір'я

6. Код

7. Бізнес

7.1. Гроші

8. Номер

8.1. Телефон

8.2. Транспорт

8.3. Будинок

8.4. Автомобіль

9. Міри довжини

9.1. Міліметр

9.2. Сантиметр

9.3. Дециметр

9.4. Метр

9.5. Кілометр

10. Натуральне число

10.1. Одиниця

10.2. Тисяча

10.3. Міліон

10.4. Безкінечність

11. Дата

11.1. час

11.1.1. Секунда

11.1.2. Хвилина

11.1.3. Година

11.1.4. Доба

11.2. День

11.3. Тиждень

11.4. Місяць

11.5. Рік

11.6. Століття

11.7. Тисячоліття

12. Міри ваги

12.1. Міліграм

12.2. Грам

12.3. Кілограм

12.4. Центнер

12.5. Тонна