Johtaminen kulttuurituottajan näkökulmasta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Johtaminen kulttuurituottajan näkökulmasta by Mind Map: Johtaminen kulttuurituottajan näkökulmasta

1. eri sektorit

2. Johtamisen avainsanoja

3. Erityis kysymyksiä kuttuurituotantojen johdossa

4. Oleellisia johtamisen osia

5. Pertin ja Esan johtamisen ajatukset kulttuurituotantoa tukemassa...

6. Julkinen

7. Yksityinen

8. kolmas/neljäs sektori

9. Poliittisesti ohjattua

10. Virkatyö, johtaminen strategista ja henkilöstöpainoteista

11. Kysyntä lähtöisyys

12. Johtaminen, operatiivis luonteista, mutta myös strategista.

13. Usein missio edellä.

14. Omat&hankerahat

15. Johtaminen, operatiivisluonteista, strategiaa unohtamatta

16. Rohkea johtaja on idealisti

17. Vapautetaan ihmiset omista ja muiden luomista häkeistä.

18. Jokainen on hyvä

19. Tukeva ja kannustava työyhteisö vie voittajana maaliin.

20. Liian sääntöpitoinen ja kyttäävä työympäristö lannistaa.

21. Huomioi kaikki

22. koko projektin läpi johtaminen

23. kannustava ja luottava

24. Osaa delegoida

25. Rohkeus olla idealisti, mutta myös kantaa vastuu.

26. Kaikkien osa-alueiden huomiointi

27. Organisointi kyky

28. Aikataulutus

29. Vastuun kanto

30. Yhteistyö kyky

31. Moninaisuus

32. Rohkeus

33. Hyvän johtajan avain asioita

34. Itse

35. Oman toiminnan johtaminen

36. Rohkeus

37. Työhyvinvointi & jaksaminen

38. Olla idealisti

39. Tunnistaa omat ja muille luodut "häkit"ja murtaa niitä

40. Tukea ja kannustaa

41. Ottaa vastuu

42. Yhdessä

43. Delegointi, luottaminen

44. turvallisen työympäristön luonti

45. Johtamisen määritelmiä

46. Strateginen johtaminen

47. Operatiivinen johtaminen

48. Henkilöstö johtaminen

49. Jatkuvuutta tavoittelevaa. Miksi on olemassa, keskiössä.

50. Henkilöstö keskeistä. Pienelläkin porukalla saadaan aikaan parempaa. Parhaimmillaan, ketterää, mielekästä kaikille ja tuloksellista.

51. Tuotanto kohtaiset prosessit, aina rahoituksesta-tuotantoon.