Jämföra att vara elev i sverige och usa

mindmap projektarbete

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Jämföra att vara elev i sverige och usa by Mind Map: Jämföra att vara elev i sverige och usa

1. Schema

1.1. bra/dåligt

1.2. jämföra med mitt/katerdrals

1.3. olika klasser/olika lektioner

2. Lektioner

2.1. få ta med tuggumi/frukt/dricka

2.2. demokratiskt/diktatoriskt

2.3. stora/små klasser/klassrum

2.4. måste vara tyst/få prata

2.5. variation på studiemedel

2.5.1. film

2.5.2. grupparbtete

2.5.3. arbeta i bok

2.5.4. föreläsningar

2.6. välja fritt/lärare bestämmer

3. socialt

3.1. grupper

3.2. kläder

3.2.1. huvudbonader ok?

3.2.1.1. lektion

3.2.1.2. skolan

3.3. mobbing

3.3.1. hur

3.3.2. motverka

3.3.3. säga till lärare?

3.3.4. beror på?

4. Lunch

4.1. välja mat

4.2. betala

4.3. sitta vart

5. relationer

5.1. lärare<->elever

5.2. elever<->elever

5.3. föräldrar<->elever

5.4. lärare<->föräldrar

5.5. mentorer till elever

6. läxor/prov

6.1. antal timmar/dag på läxor

6.2. mycket läxor/prov

6.3. slutprov?

6.4. vad händer om man inte gör det i tid?

6.5. vad händer vid IG på prov?

7. fritid

7.1. vänner

7.2. familj

7.3. plugga

7.4. festa

7.5. resa

8. vanlig dag

8.1. får man gå hem under håltimmar

8.2. vad gör man under raster

8.3. använda datorer?

9. betyg

9.1. vilket system

9.2. A-F bättre än MVG-IG

9.3. Svårt att få bra betyg