Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Система освітніх послуг для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Діти раннього і дошкільного віку з порушеннями розвитку виховуються в дошкільних навчальних закладах таких типів:

1.1. у центрі розвитку дитини, в якому забезпечуються фізичний, розумовий і психічний розвиток, корекція психічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома

1.1.1. Основними завданнями центрів розвитку дитини є

1.1.1.1. забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного навчального закладу та готовності до шкільного навчання

1.1.1.2. надання комплексної психолого-педагогічної допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації

1.1.1.3. надання методичної і консультаційної допомоги сім’ям, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини

1.1.1.4. взаємодія з громадськими організаціями з метою сприяння всебічному розвитку дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

1.2. у будинку дитини – дошкільному навчальному закладі системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку від народження до трьох (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років

1.3. компенсуючого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування й реабілітації; дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні

1.3.1. У Наказі Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року за № 128 було визначено наповнюваність спеціальних груп

1.3.1.1. для дітей глухих, сліпих, зі складними дефектами розвитку – 6 чоловік

1.3.1.2. зі зниженим слухом, з порушенням опорно-рухового апарату, глибоко розумово відсталих – 8 чоловік

1.3.1.3. з тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, косоокістю й амбліопією, зі зниженим зором, розумово відсталих і хворих на сколіоз – 10 чоловік

1.3.1.4. з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – 12 чоловік

1.4. комбінованого типу, призначеного для виховання дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психічного, фізичного розвитку

2. Діти з порушеннями психофізичного розвитку можуть отримати освітні послуги також у

2.1. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів з розумовою відсталістю

2.2. дитячі будинки-інтернати

2.2.1. І профілю

2.2.2. ІI профілю

2.2.3. IIІ профілю

2.2.4. V профілю

2.3. реабілітаційні установи змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів

2.4. центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

2.4.1. Робота з дітьми здійснюється в таких підгрупах

2.4.1.1. ранньої соціальної реабілітації – для дітей-інвалідів віком від 2 до 6 років

2.4.1.2. соціальної реабілітації – для дітей-інвалідів віком від 6 до 14 років

2.4.1.3. професійної орієнтації – для дітей віком від 14 до 18 років

3. Діти шкільного віку можуть отримувати освітні послуги у

3.1. спеціальній загальноосвітній школі (школі-інтернаті) I-III ступенів – навчальному закладі для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3.2. школі соціальної реабілітації - навчальному закладі для дітей, які потребують особливих умов виховання (створюється окремо для хлопців і дівчат)

3.3. навчально-реабілітаційному центрі – навчальному закладі для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку

3.3.1. Для дітей зі складними порушеннями розвитку віком від двох років, створюються навчально-реабілітаційні центри наступних типів

3.3.1.1. для дітей, які мають порушення слуху у поєднанні із затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю

3.3.1.2. для дітей, які мають порушення зору у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку чи розумовою відсталістю та сліпоглухих

3.3.1.3. для дітей, які мають порушення опорно-рухового апарату у поєднанні із тяжкими системними мовленнєвими порушеннями, затримкою психічного розвитку або розумовою відсталістю

3.3.1.4. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення у поєднанні з розумовою відсталістю, затримкою психічного розвитку

3.3.1.5. для розумово відсталих дітей у поєднанні з тяжкими порушеннями мовлення

3.3.2. Структурними підрозділами навчально-реабілітаційного центру є

3.3.2.1. дошкільне відділення, у складі якого функціонують спеціальні групи денного та цілодобового п’ятиденного перебування для дітей віком від 2 до 6 (7) років

3.3.2.2. спеціальна загальноосвітня школа (школа-інтернат) I-III ступенів

3.3.2.3. реабілітаційне відділення, яке призначено для медичної, психолого-педагогічної, фізичної, соціально-побутової реабілітації вихованців

3.4. спеціальних та інклюзивних класах для навчання дітей з особливими освітніми потребами, які можуть створюватися у складі загальноосвітніх навчальних закладів

3.4.1. Для організації інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для

3.4.1.1. забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з порушеннями зору

3.4.1.2. забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання

3.4.1.3. облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять

3.4.1.4. забезпечення відповідними педагогічними кадрами

3.5. Відповідно до особливостей психофізичного розвитку дітей функціонують такі основні види спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів)

3.5.1. для глухих дітей – I-III ступенів

3.5.2. для дітей зі зниженим слухом – I-III ступенів

3.5.3. для сліпих дітей – I-III ступенів

3.5.4. для дітей зі зниженим зором – I-III ступенів

3.5.5. для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – I-III ступенів

3.5.6. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення – I-II ступенів

3.5.7. для дітей із затримкою психічного розвитку – I-II ступенів

3.5.8. для розумово відсталих дітей – I-II ступенів