Освітні послуги для дітей з особливостями психофізичного розвитку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Освітні послуги для дітей з особливостями психофізичного розвитку by Mind Map: Освітні послуги для дітей з особливостями психофізичного розвитку

1. Освітнє середовище

1.1. - використання допоміжних навчальних технологій, що залежать від потреб і навчальних можливостей учня з ООП;

1.2. - трансформація класичних методів і форм викладання;

1.3. - розробка та реалізація індивідуального навчального плану учня;

1.4. - облаштування комфортного фізичного середовища;

1.5. - адаптація навчальної програми та плану до потреб і можливостей дитини;

2. Нормативно-правова база

2.1. - затвердження законів на рівні держави щодо системи спеціального навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку;

2.2. - фінансування навчальних закладів за кошти державного бюджету всієї системи спеціальної освіти, зокрема підготовки різнопланових фахівців, розробки методичних матеріалів, обладнання;

3. Кваліфіковане спеціальне навчання

3.1. - підготовка різнопланових фахівців для надання спеціальних послуг;

3.2. - розробка методичних і дидактичних матеріалів, що забезпечують досягнення освітньої мети;

3.3. - визнання та врахування індивідуальних відмінностей дитини у процесі навчання, виховання та розвитку;

3.4. - застосування корекційно-розвивальної роботи;

4. Психолого-педагогічна підтримка

4.1. - сімейне консультування, допомога родині дитини з ООП;

4.2. - недискримінація дитини з порушенням психофізичного розвитку, визнання її рівних прав з іншими дітьми;

4.3. - сприяння формуванню здорового психічного стану дитини;

5. Соціальне оточення

5.1. - формування партнерських зв'язків між педагогами, батьками, дитиною і громадою;

5.2. - сприяння взаємодії дитини з однолітками та дорослими;

5.3. - визнання дитини з особливими потребами як активного члена суспільства;