พยาบาลสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
พยาบาลสารสนเทศ by Mind Map: พยาบาลสารสนเทศ

1. NI เมื่อ 40 ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันเริ่มมีการชะลอตัวช้าลง

1.1. ในช่วง พ.ศ. 2523 มีผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศทางการแพทย์และการพยาบาล

2. nursing charreng

2.1. ในปี2001 ชินเดอร์ กับ ฮัลปัน ได้อธิบายว่า

2.1.1. เพื่อให้พยาบาลที่จะถือว่าเป็น แรงงานความรู้พยาบาลจะต้องได้รับ การยอมรับว่าเป็นแรงงานความรู้

2.2. พยาบาลยังคงมีทางยาวไปก่อนที่จะถูก ยอมรับว่าเป็นผู้มีส่วนร่วมเท่ากันใน ทีมสหวิทยาการความรู้

3. คำจำกัดความ

3.1. ผู้ให้การสนับสนุน/นักพัฒนานโยบาย

3.2. การรับรอง

3.3. กิจกรรมความรู้ความเข้าใจ

3.4. ผู้ให้คำปรึกษา

3.5. หลักวิทยาศาสตร์

3.5.1. ข้อมูล

3.5.2. ผู้รวบรวมข้อมูล

3.5.3. สนับสนุนการตัดสินใจ

3.6. ผู้เรียนต่อเนื่อง

3.7. นักการศึกษา

3.8. ผู้ประกอบการ

3.8.1. สารสนเทศ

3.8.2. ยุคอุตสาหกรรม

3.9. ผู้ริเริ่มสารสนเทศ

3.10. พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ

3.11. ข้อมูล

3.12. ข้อมูลอายุ

3.13. ข้อมูลผู้ใช้

3.14. ทีมความรู้สหวิทยาการ

3.14.1. ความรู้

3.14.2. ผู้สร้างองค์ความรู้

3.14.3. ผู้ใช้ความรู้

3.14.4. พนักงานความรู้

3.14.5. สารสนเทศทางการแพทย์

3.15. สมรรถภาพสารสนเทศทางการพยาบาล

3.16. ผู้จัดการโครงการ

3.17. นักวิจัย

3.18. ผู้ชำนาญวิชาเทคโนโลยี

3.19. ทีมงานปฏิรูปการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทีมงาน TIGER)

3.20. นักพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. ข้อมูลเกี่ยวกับพยาบาล

4.1. ภาษาฝรั่งเศษ

4.1.1. หมายถึงสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์

4.1.2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลและการจัดการข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์

4.1.3. เป็นการรวมกันของวิทยาการสารสนเทศ สารสนเทศวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์การพยาบาล

4.1.3.1. ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการและประมวลผลข้อมูลทางการพยาบาล

4.1.3.2. ให้ความรู้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการให้การพยาบาล

4.2. ทำให้พยาบาลเข้าถึงข้อมูลของผู้ป่วยและบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3. เกรฟ และ คอลโรแรนด์

5. ประวัติ

5.1. เริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในทศวรรษ 1970

5.2. คอมพิวเตอร์มีความสำคัญในวิชาชีพการพยาบาล

6. พยาบาลเปรียบเสมือนนักเทคโนโลยีเปรื่องปรัญญา

6.1. พยาบาลสามารถสร้างและใช้ข้อมูลกับเทคโนโลยีได้

6.2. พยาบาลก็ทำหน้าที่ตามความรู้นี้โดย เริ่มแผนการดูแล การปรับปรุงที่มีอยู่ หนึ่ง หรือการรักษาสภาพที่เป็นอยู่

6.3. การกลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับการเก็บรวบรวม จัดระเบียบแบบบูรณาการ

6.4. ในปี 1994 ดักเกอร์ ได้อธิบายว่า

6.4.1. ผู้ปฏิบัติงาน คือ หนึ่งที่ทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้แรงงานหรืออุตสาหกรรมหรือมีเฉพาะ วัสดุ

6.4.2. ผู้ปฏิบัติงาน คือ เป็นผู้หนึ่งที่มีขั้นสูงทางการศึกษา และสามารถที่จะนำไปใช้ในทางทฤษฎีและการวิเคราะห์ ความรู้

6.5. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้อย่างต่อเนื่อง ของผู้เรียนและผู้เชี่ยวชาญในสาขา

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับนักเทคโนโลยี

7.1. คนงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายคนกำลังมองหางานมากขึ้นและ ยากขึ้นที่จะได้งานเพราะพวกเขาไม่มี ฐานการศึกษาหรือชุดความคิดที่จำเป็นของ แรงงานความรู้

7.2. วิชาเทคโนโลยีไม่ได้รับการฝึกอบรมในงาน เช่นเดียวกับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งอาจทำให้เกิด ปัญหาที่สำคัญสำหรับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้มีการศึกษาที่จำเป็นในการ เปลี่ยนไปยังตำแหน่งคนงานความรู้

7.3. ในปี 1999 สโตเรล โจน กับ เวเวอร์

7.3.1. ทีมกันทำงานอย่างต่อเนื่องจะ มีประสิทธิภาพสูงกว่าบุคคล

7.3.2. เป็นอุปสรรคสำคัญในการมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพคือการขาดความเข้าใจระหว่างทีม สมาชิกเช่นเดียวกับการขาดความเคารพสำหรับแต่ละความรู้และประสบการณ์อื่น ๆ

7.4. แรงงานความรู้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมและ การทำงานของพวกเขาผลิตเป็นรากฐานสำหรับ การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรและการเจริญเติบโต

7.5. แรงงานความรู้ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อ พวกเขากำลังทำงานอยู่ในทีมงานที่มีวินัย

7.6. บริษัท ที่จ้างแรงงานความรู้ ได้มีการเปลี่ยนผู้บริหาร โครงสร้างเพื่อสนับสนุนแรงงานความรู้

7.7. ผู้นำจะเปลี่ยนแปลงในขณะที่ทีม ส่วนต่าง ๆ ของโครงการที่มี ความเชี่ยวชาญในหัวข้อการเป็นผู้นำ

7.8. ในปี 1992 ดักเกอร์ได้อธิบายว่า

7.8.1. ความจงรักภักดีไม่ได้ซื้อกับ เงินเดือน แต่จะได้รับโดยการให้ แรงงานความรู้ความสามารถในการใช้งานของพวกเขา มีความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์

7.9. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความต้องการที่จะเริ่มต้นการ เปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมไปยัง ยุคข้อมูลข่าวสาร

7.10. การดูแลสุขภาพสามารถเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้โดย การนำปรัชญาใหม่ที่ตระหนัก ว่าพนักงานเป็นผู้ใหญ่พึ่งตนเอง ผู้ใหญ่อิสระคิดที่ทำงานเป็น พันธมิตรในการดำเนินงานของ องค์กร

7.11. การจัดการความต้องการที่จะเข้าใจและ สนับสนุนการทำงานความรู้และ ไม่ใช่ความรู้งานที่จะดำเนินการในชีวิตประจำวัน ในการดูแลสุขภาพ

7.12. ในปี 1999 สโตเรล โจน กับ เวเวอร์

7.12.1. องค์กรจะต้องเปลี่ยนจากวัด จำนวนงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อวัด ผลที่ได้รับ โดยคนงานที่มีความรู้

8. บทนำ

8.1. พยาบาลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายขึ้น

9. The Nurses Knowledge Needs

9.1. คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี และการสารสนเทศ เขตข้อมูลจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพในการจัดการ มีการกระจายข้อมูลนี้

9.2. พยาบาลจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก และความรู้ทุกวันที่พวกเขาใช้ในการดูแล ผู้ป่วยของพวกเขา

9.3. ในปี 2006

9.3.1. McNeil, Elfrink, Beyea, Pierce, & Bickford

9.3.1.1. หนึ่งในความท้าทายด้านการดูแลสุขภาพที่กำลัง เผชิญคือความแตกต่างมากมายในคอมพิวเตอร์ ความรู้และการจัดการข้อมูลทักษะ ที่บุคลากรทางการแพทย์มี

9.4. ในปี 2002

9.4.1. Gassert, & Curran

9.4.1.1. มีนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของสมรรถภาพในระดับทักษะที่ถูกต้อง

9.4.1.2. ของ 305 สมรรถนะเดิมระบุ 281 ประสบความสำเร็จคะแนนเห็นชอบ 80% สำหรับทั้ง ความสำคัญเป็นความสามารถและสำหรับ ตำแหน่งในระดับการปฏิบัติที่ถูกต้อง

10. สารสนเทศพิเศษปฏิบัติการพยาบาล

10.1. ในปี 2009 บาร์เลนเกอร์

10.1.1. เป็นผู้ริเริ่ม และพัฒนาเคย อาชีพซึ่งเริ่มเมื่อคอมพิวเตอร์ ถูกนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพ

10.2. ในปี 2006 สะบ้าและแมคคอร์มิก

10.2.1. พยาบาลมีบทบาทในการออกแบบ และการใช้งานของข้อมูลระบบ ตั้งแต่ปี 1970

10.3. พยาบาลมีส่วนร่วมอย่างมากในการออกแบบ วัสดุการศึกษาสำหรับฝึกพยาบาล นักเรียนพยาบาล คนดูแลสุขภาพ และ ผู้ป่วย

10.4. สะบ้า ได้ปฎิวัติคอมพิวเตอร์เป็นกระบวนการทางการศึกษา

10.5. เป็นสิ่งสำคัญที่พยาบาลและการดูแลสุขภาพ จะเน้นการแสดงข้อมูลการพยาบาล และความรู้

10.6. พยาบาลต้องมีศักยภาพ การแนะนำของคอมพิวเตอร์ และบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการดูแลสุขภาพ

10.7. พยาบาลจะป้อนข้อมูลกับเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและเพื่อความสะดวกสบาย

10.8. มีตำแหน่งหนึ่งที่พยาบาลทำได้ค่อนข้างดีในบทบาทของผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นผลของ ความสามารถในการจัดการอย่างซับซ้อน ของสถานการณ์ในครั้งเดียว (HIMSS พยาบาล สารสนเทศให้ความรู้แรงงาน)

10.9. โปรแกรม NI บัณฑิตสองครั้งแรกได้ แนะนำที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์และ มหาวิทยาลัยยูทาห์ในปี 1989

10.10. ปริญญาแรกเสร็จสมบูรณ์ในปี 1991 ที่ มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ (มหาวิทยาลัยดุ๊ก โรงเรียนการพยาบาล 2007)

10.11. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นควรได้รับการ วิจัยเพื่อดูว่าอาจจะมีการเพิ่ม โปรแกรมสารสนเทศ

10.12. NI เป็นพยาบาลพิเศษที่ไม่ได้มุ่งเน้น การดูแลผู้ป่วยโดยตรง แต่เน้นวิธีแทน การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยตลอดจน การปรับปรุงกระบวนการลำดับงานและการทำงาน พยาบาลและคนดูแลสุขภาพใช้เทคโนโลยี

10.13. การศึกษาต่อเนื่องให้ NIS เพื่อ ปรับปรุงขั้นตอนหรือลำดับงานภายใน โรงพยาบาลหรือ การเปลี่ยนระบบวิธีการ การอัพเกรด

11. Thought Provoking Questions

11.1. โรงพยาบาล C ที่กำลังมองหาที่จะใช้ EHR มัน ได้รับการแนะนำว่า NIS ได้รับการว่าจ้าง นี้ ตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโดยตรง และการบริหารงานจะดิ้นรนกับวิธีการ ที่จะปรับตำแหน่ง วิธีการสามารถตำแหน่งนี้ เป็นธรรม?

11.2. บทนี้กล่าวถึงความจริงที่ว่าพยาบาล กำลังแรงงานความรู้ วิธีไม่พยาบาล ย้ายจากวัดงานที่เสร็จสมบูรณ์เพื่อ วัดผลลัพธ์สุดท้ายของผู้ป่วย

12. Nursing Informatics Specialty Practice

12.1. ในปี 2006

12.1.1. Balenger

12.1.1.1. NI เป็นที่จัดตั้งขึ้นและเคยพัฒนา อาชีพซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์ ถูกนำเข้าสู่การดูแลสุขภาพ

12.1.2. Saba & McCormick.

12.1.2.1. พยาบาลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ, การออกแบบและการดำเนินการข้อมูล ระบบ (IS) ตั้งแต่ปี 1970

12.2. การพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในการออกแบบของ วัสดุการศึกษาสำหรับพยาบาลฝึก นักศึกษาพยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ และ ผู้ป่วย

12.3. คอมพิวเตอร์ได้ปฏิวัติวิธีที่ ผู้ป่วยเข้าถึงข้อมูลเช่นเดียวกับ การปฏิวัติขั้นตอนการศึกษา

12.4. NI เป็นสิ่งสำคัญในการพยาบาลและการดูแลสุขภาพขณะที่มัน มุ่งเน้นไปที่แสดงข้อมูลการพยาบาล, ข้อมูลและความรู้

12.5. NI ได้กลายเป็นพยาบาลที่มีศักยภาพและมีความจำเป็น พิเศษด้วยการแนะนำของคอมพิวเตอร์ และบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EHR) เพื่อ การดูแลสุขภาพ

12.6. พยาบาลที่ป้อนข้อมูลนี้อาจจะทำเช่นนั้น โดยอุบัติเหตุเพราะพวกเขาสะดวกสบาย กับการทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์และเพื่อนร่วมงานของพวกเขา ใช้พวกเขาเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ คำถาม

12.7. การให้ความช่วยเหลือพยาบาลที่จะรวมใหม่นี้ เทคโนโลยีในขั้นตอนการทำงานในชีวิตประจำวันของพวกเขาเป็นหนึ่งใน ความท้าทายมากว่าสารสนเทศพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ (NIS) อาจแก้ไขปัญหาได้

12.8. ตำแหน่งหนึ่งว่าพยาบาลทำค่อนข้างดีในเป็น บทบาทของผู้จัดการโครงการซึ่งเป็นผลมาจาก ความสามารถในการจัดการที่ซับซ้อนหลาย สถานการณ์ที่ครั้งหนึ่ง (HIMSS พยาบาล สารสนเทศให้ความรู้ Task Force)

12.9. โปรแกรม NI บัณฑิตสองครั้งแรกได้ แนะนำที่มหาวิทยาลัยแมริแลนด์และ มหาวิทยาลัยยูทาห์ในปี 1989

12.10. โปรแกรมเอกครั้งแรกที่ถูกนำเสนอในปี 1991 ที่ มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ (มหาวิทยาลัยดุ๊ก โรงเรียนพยาบาล, 2007)

12.11. วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นควรได้รับการ วิจัยเพื่อดูว่าอาจจะมีการเพิ่ม โปรแกรมสารสนเทศ

12.12. NI เป็นพิเศษพยาบาลที่ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ การดูแลผู้ป่วยโดยตรง แต่แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่วิธี การปรับปรุงการดูแลผู้ป่วยและความปลอดภัยเช่นเดียวกับ การปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการทำงานของกระบวนการ ของพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ เทคโนโลยีการใช้ประโยชน์

12.13. การศึกษาต่อเนื่องช่วยให้ NIS เพื่อ ปรับปรุงกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานใน โรงพยาบาลหรือการเปลี่ยนวิธีการระบบ การอัพเกรดจะรีดออก