La reproducció

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
La reproducció by Mind Map: La reproducció

1. Caràcters sexuals i l'aparell reproductor

1.1. Caracters sexuals primaris

1.1.1. Òrgans dels aparells reproductors que, que són diferents entre dos sexes.

1.2. Caracters sexuals secundaris

1.2.1. Característiques fisiques que permeten distingir entre sexes.

1.3. La pubertat

1.3.1. Nenes

1.3.1.1. Es produeix entre els 11 i els 15 anys, malucs amples, veu aguda i pits desenvolupats.

1.3.2. Nens

1.3.2.1. Es produeix entre els 13 i els 15 anys, surt barba, pèl abundant al cosi veu greu.

1.4. Aparell reproductor femení

1.4.1. Ovaris

1.4.2. Trompes de Fal.lopi

1.4.3. Úter

1.4.4. Vagina

1.4.5. Vulva

1.5. Aparell reproductor masculí

1.5.1. Testicles

1.5.2. Conductes deferents

1.5.3. Uretra

1.5.4. Pròstata

1.5.5. Penis