Klauke Slovakia s.r.o.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Klauke Slovakia s.r.o. by Mind Map: Klauke Slovakia s.r.o.

1. Technológie

1.1. Vybavenie

1.1.1. Priestor

1.1.2. Financie

1.1.3. Elektrické zdroje

1.2. Personál

1.2.1. Školenia

1.2.2. Vedenie

2. Pracovné postupy

2.1. Bezpečnosť

2.1.1. Odev

2.1.2. Kontrola strojov

2.1.3. Poučenie zamestnancov

2.2. Účtovníctvo

2.3. Evidencia

2.3.1. Stroje

2.3.2. Pracovné úrazy

2.3.3. Dochádzka

3. Podporné aktivity

3.1. Internet

3.1.1. Webstránka

3.1.2. Facebook

3.2. Akcia

3.2.1. Deň otvorených dverí

4. Výrobný proces

4.1. S dodávateľmi

4.1.1. Vhodný výber

4.1.2. Výber surovín

4.1.3. Objednávka

4.1.3.1. Výrobný materiál

4.1.3.2. Spracovanie

4.1.3.3. Príprava

4.1.3.4. Donáška

4.1.3.5. Účet

4.2. So zákazníkmi

4.2.1. Spätná väzba

4.2.2. Objednávka

4.2.2.1. Výrobok

4.2.2.1.1. Konektory

4.2.2.1.2. Kovové výlisky

4.2.2.1.3. Kontakty

4.2.2.1.4. Káblové zväzky

4.2.2.2. Spracovanie

4.2.2.3. Príprava

4.2.2.4. Donáška

4.2.2.5. Účet

4.2.3. Predvýrobná etapa

4.2.3.1. Nákres skúšobného prototypu

4.2.3.2. Vyhotovenie skúšobného prototypu

4.2.3.3. Skúška skúšobného prototypu

4.2.3.4. Zavedenie sériovej výroby a jej zabezpečenie