UZAKTAN EĞİTİM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
UZAKTAN EĞİTİM by Mind Map: UZAKTAN EĞİTİM

1. Sistem

1.1. Sistem Araçları

1.1.1. Öğrenme Yönetim Sistemi

1.1.1.1. Beyaz pano

1.1.1.2. Blackboard

1.1.1.3. Moodle

1.2. Geliştirme Araçları

1.2.1. Materyal Geliştirme

1.2.1.1. Captivate

1.3. Uygulama Araçları

1.3.1. Canlı sınıf yazılımları

1.3.1.1. Adobe Connect

1.3.1.2. Nedu Box

2. Öğrenen

2.1. Mobill Öğrenme

2.2. Web Tabanlı

2.3. E-öğrenme

2.3.1. CD,DVD vb

2.3.2. Online

2.3.2.1. Senkron

2.3.2.2. Asenkron

2.3.2.3. Yaşam Boyu Öğrenme

3. Öğretmen

3.1. Öğretim Tasarımı

3.2. Harmanlanmış Öğrenme

3.2.1. Yüzyüze

3.2.2. Çevrimiçi

3.3. Açık Eğitim Kaynakları