Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Excel by Mind Map: Excel

1. tabelid

1.1. summa leidmine

1.1.1. =SUM(lahtriploki aadress)

1.2. absoluutaadressi tunnuseks on $ veerutähise ja reanumbri ees

1.2.1. suhtelise aadressi muutmikseks absoluutseks kasuta klahvi F4

1.3. saab leida ka keskmist, maksimumi ja miinimumi

1.4. funktsioonide sisestamine

1.4.1. =funktsiooninimi (argument1;argument2;[argument3]

1.4.2. argumendiks olev tekst jutumärkidesse,loogikaväärtused TRUE ja FALSE ilma jutumärkideta.

1.5. ümardamine

1.5.1. täpsus 2 ümardab 1 (sendi) täpsusega

1.5.2. täpsus 1 ümardab 10 (sendi) täpsusega jne

1.5.3. kui vähendada komakohti, siis see ei ole ümardamine

1.6. IF- fuktsioon

1.6.1. =IF(lahter1>=lahter2$, "sobib", "ei sobi")

1.6.2. = ja round

1.7. risttabel

1.7.1. 1. märgista suvaline lahter

1.7.2. 2. Insert menüüst PivotTable, vali koht tabeli loomiseks (Existing Worksheet, Location ja klõpsa seal, kus on ruumi

1.7.3. 3. Choose fields to add to report valida vajalik kategooria ja lohistada Filters alale

1.7.4. 4. Võta ripploendist vajalik katekooria, ja vea need vastavalat vajadusele aladele

1.7.4.1. Filter- filtreerimiseks

1.7.4.2. Colums ja Rows- veergude ja ridade täitmiseks

1.7.4.3. Values - väärtuste arvutamiseks

2. valemid ja tehted

2.1. alusta = märgiga

2.2. järjekord

2.2.1. protsent, astendamine, korrutamine/jagamine, liitmine/lahutamine

2.2.2. muudetakse sulgude abil

2.3. tekst jutumärkides

3. teiselt lehelt andmete võtmine

3.1. 1. = ja funktsioon

3.2. 2. liigu vajalikule töölehele

3.3. 3. märgista lahter/piirkond ja vajuta Enter

3.4. valemi puhul sisesta teisel lehel tehtemärk, vali teine lahter ja lõpetamiseks Enter. Seda ikka teisel töölehel olles!