Сучасні технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Сучасні технології навчання by Mind Map: Сучасні технології навчання

1. Технология формування творчої особистості,

1.1. Формуванню творчої особистості сприяє дотримання вчителем під час організації навчальної діяльності таких принципів: - принцип розвитку (передбачає врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів); - принцип самодіяльності (має на меті діяльнісний підхід, за якого учні відчувають себе співучасниками навчального процесу, а ідеї вчителя повністю оволодівають ними); - принцип самоорганізації (передбачає спонукання учнів до організації свого робочого місця, планування роботи по виконанню навчального завдання, здійснення самоперевірки).

2. Технологія розвивального навчання

2.1. Розвивальне навчання – такий процес діяльності учнів, у ході якого кожна дитина повинна самостійно або з допомогою вчителя осмислити матеріал, творчо застосовувати його в нестандартних умовах та свідомо запам’ятати для дальшого навчання.

3. навчання за допомогою інформаційних та електронних технологій

4. технологія формування творчої особистості

4.1. Технологія формування творчої особистості в собі об’єднує локальні технології: технологію створення психологічних умов підготовки школярів до творчої діяльності; технологію використання на уроці навчальних і навчально-творчих завдань; технологію узагальненого заняття пошукового типу; технологію розвитку продуктивної пізнавальної діяльності.

5. модульно - рейтингова система навчання

5.1. Сутність модульного навчання полягає в тому, що учень самостійно працює над запропонованою навчальною програмою, яка включає мету, завдання і план дій, банк інформації, методичне забезпечення поставлених дидактичних цілей.

6. технологія групової навчальної діяльності

6.1. навчити дітей співпраці при виконанні групових завдань

6.2. стимулювати моральні переживання взаємного навчання, зацікавленості в успіхові товариша

6.3. формувати комунікативні вміння

6.4. поєднувати фронтальну, індивідуальну та групову форми навчальної діяльності

7. технологія навчання дослідження

7.1. Визначення проблеми

7.2. Формування дослідницьких завдань

7.2.1. Висунення гіпотез

7.3. Визначення методів дослідження

7.4. Проведення дослідження

7.5. Аналіз досліджуванних данних

7.6. Формування висновків

8. диференційоване навчання

9. масові відкриті онлайн курси

9.1. Масові відкриті онлайн-курси, (МООС) (англ. Massive open online course — масивні, масові, широкодоступні, публічні, відкриті дистанційні онлайн курси) — це інтернет-курс з великомасштабною інтерактивною участю та відкритим доступом через інтернет.[1] На додаток до традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, і домашніх завдань, MOOC надає можливість використання інтерактивного форуму користувачів, які допомагають створити спільноту студентів, викладачів та асистентів (TAS). Відеозаписи лекцій різних навчальних закладів почали з'являтися у мережі Інтернет ще наприкінці 1990-х років, однак лише масові відкриті онлайн-курси надали змогу інтерактивного спілкування студентів та викладачів, а також прийому іспитів в режимі онлайн[2]. Це одна із найновіших форм дистанційного навчання, яка активно розвивається у світовій освіті. Подібні сайти розраховані на студентів різних попередніх рівнів підготовки — як новачків, так і досвідчених фахівців. Найпопулярніші MOOC збирають сотні тисяч студентів[3] Прикладами MOOC можуть слугувати Coursera, EdX, Udacity. В Україні працює безкоштовна платформа масових онлайн курсів Prometheus.

10. технологія розвивального навчання

10.1. В останні роки увагу вчителів все частіше залучають ідеї розвиваючого навчання, з якими вони пов'язують можливість змін в школі. Розвивальне навчання спрямоване на підготовку учнів до самостійного "дорослому" житті. Головною метою сучасної школи є забезпечення засвоєння школярами певного кола умінь, знань і навичок, які їм знадобляться в професійній, громадській, сімейної сферах життя.