Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

beroepsbeeld Kim Schoenmakers by Mind Map: beroepsbeeld Kim Schoenmakers
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

beroepsbeeld Kim Schoenmakers

De ideale leerkracht.

Voor mij is de ideale leerkracht iemand die veelzijdig is. Ik vind het belangrijk dat een leerkracht over verschillende vakgebieden kennis heeft en deze kennis op een goede manier moet kunnen overbrengen aan de leerlingen. Hierbij is het belangrijk dat de leerkracht zich kan inleven in de leef- en belevingswereld van de kinderen. Ik vind dat de ideale leerkracht de volgende eigenschappen moet hebben:- aardigHet is natuurlijk belangrijk om aardig te zijn tegen de kinderen, ouders en collega's. - vriendelijkAls je iemand op een vriendelijke manier aanspreek bereik je hier veel meer mee, dan wanneer je dat op een onvriendelijke manier doet.- flexibelEen leerkracht moet flexibel zijn omdat hij zich moet aanpassen aan de kinderen. Ook moet hij zich aan kunnen passen in een onverwachte situatie. - tactischEen leerkracht moet tactisch zijn om bepaalde dingen op een goede manier aan te pakken, zodat het goed uitpakt voor de leerling en zichzelf.- geduldigHet is belangrijk om geduldig te zijn omdat elk kind verschillend is. Het ene kind heeft meer tijd nodig voor de verwerking dan een ander kind.- initiatiefrijkEen leerkracht moet initiatiefrijk zijn omdat er genoeg dingen te doen zijn in de klas en daar rondom.- enthousiastAls je zelf enthousiast bent kun je dit op de kinderen overbrengen om ze te stimuleren.- consequentHet is belangrijk om consequent te zijn zodat de kinderen duidelijkheid hebben. Ik vind het voor mezelf belangrijk om consequent te zijn zodat de kinderen geen loopje met me gaan nemen.- "grappig"Ik bedoel hiermee dat ik het erg belangrijk vind dat er ook gelachen word in de klas. Er moet een grapje tussendoor kunnen.- goede communicatieve vaardigheden.Een leerkracht moet goede communicatieve vaardigheden bezitten omdat het belangrijk is hoe je met een kind communiceerd. Bijvoorbeeld de structuur van de dag moet duidelijk zijn voor de kinderen. Ook is het belangrijk hoe je non-verbaal met de kinderen communiceerd. Bronnen:hoorcolleges.ervaringen.

Wat vind ik van het onderwijs?

Binnen het Nederlands basisonderwijs zijn er veel verschillende soorten onderwijs. Met een aantal vormen van onderwijs heb ik al kennis gemaakt. Dit zijn:- Traditioneel onderwijs.- Protestants onderwijs.- Het nieuwe leren. Ik kan me erg vinden in de visie van het nieuwe leren. Ik heb 2 jaar geleden stage gelopen op Basisschool Klinkers, de school van het nieuwe leren. Ik was daar erg van onder de indruk. Deze school werkt met een vernieuwend onderwijsconcept waarbij de leerling mederegisseur is van zijn eigen leerproces. Dit vind ik erg indrukwekkend. Tijdens deze stage heb ik geleerd dat je door kinderen mee te laten beslissen in het programma erg stimuleert om te leren. Ook vind ik het een goed idee om te werken met kernconcepten. Ik denk dat dit veel beter werkt voor kinderen dan dat ze uit boeken leren. Doordat er niet uit methodes word gewerkt kun je als leerkracht de leerstof zo aanpassen op de actualiteit en interesses van je groep.Op deze manier zijn je leerlingen vaak erg gemotiveerd. Het lijkt me erg leuk om als leerkracht met dit soort onderwijs te werken. Bronnen:Stage ervaring.

Wat denk ik te leren op de PABO?

Tijdens de vier jaren van de PABO hoop ik allerlei dingen te leren. Ik ben nu een klein spinnetje, maar wil een duizendpoot worden! Er valt voor mij nog veel te leren op verschillende leergebieden. Die kan ik splitsen in : theorie en praktijk. In theorie hoop ik veel te leren op gebied van rekenen, hier heb ik al veel dingen over geleerd maar nog niet genoeg aangezien ik de toets helaas nog niet gehaald heb. Deze periode leren we over het pedagogisch meesterschap, erg interessant. Ik hoop veel dingen te leren op didactisch vlak. Ik ben al een tijdje bezig met lessen geven. Dit heb ik steeds gedaan vanuit de methode van de school. Vanaf nu ga ik dat ook doen vanuit kennis en theorie. Het lijkt me erg interessant om dit te leren. De theorie die ik leer tijdens deze lessen kan ik dan toepassen in de praktijk en ervaren wat de verschillen zijn en hoe mijn aanpak is geweest. Weer een heel ander vakgebied is OJW dit is alweer een tijdje geleden voor me. Het lijkt me erg leuk om hier meer over te leren en hier ook dingen mee te gaan doen op stage in groep 8. Zoals geschiedenis lessen, aardrijkskunde en levensbeschouwing. Verder laat ik het allemaal op me afkomen omdat ik nu nog niet precies weet wat er gaat komen verder in de opleiding.Ik ben erg benieuwd! Bronnen:Eigen ervaringen

Hoe zie ik mezelf op dit moment als leerkracht?

Op dit moment zie ik me nog niet echt als leerkracht. Als ik op de stage in de klas ben gedraag ik me zo natuurlijk wel. Ik probeer Marloes zo veel mogelijk te observeren in allerlei verschillen situaties om zo een eigen visie te ontwikkelen op hoe ik zou reageren in zo'n situatie. Ik zie mezelf zelfverzekerd voor de klas staan. Dit is lang niet in alle situatie's zo maar tijdens de lessen die ik geef is dit vaak wel zo. Dat komt denk ik doordat ik mijn lesvoorbereiding goed en duidelijk in elkaar zet (voor mezelf). Hier heb ik veel houvast aan tijdens de lessen en weet dan dus dat hetgeen dat ik vertel ook kloppend is. Dat vind ik erg prettig. Op dit moment zie ik nog ontzettend veel groeimogelijkheden voor mezelf! Bronnen:ervaringen

Wat zijn mijn valkuilen?

Ik heb gemerkt dat een belangrijke valkuil voor mij het plannen is. Hierbij merk ik dat dingen vaak overschat of onderschat. Het is al eerder gebeurd dat ik denk dat ik nog genoeg tijd heb om een opdracht af te maken, uiteindelijk is dat dan niet zo en heb ik te weinig tijd. Soms overschat ik een opdracht en zie ik er erg tegenop eraan te beginnen. Het is voor mij dus belangrijk dat ik als ik opdrachten krijg, goed ga plannen wanneer ik deze wil gaan verwerken. Ik moet de opdracht dan goed doornemen zodat ik voor mezelf helder heb wat er van me gevraagd word en hoelang ik daar de tijd voor heb en nodig heb. bronnen:Ervaring vorige opleiding.Feedback.

Waarom wil ik leerkracht worden?

Ik was 10 jaar oud en was ervan overtuigd dat ik juffrouw wilde worden. Bij deze keuze ben ik altijd gebleven. Na de opleiding onderwijsassistent was ik nog meer gemotiveerd om aan de PABO te beginnen. Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. En om te zien hoe de kinderen leren door te doen, te spelen, te praten met elkaar en met mij, uit te vinden enz. Ook vind ik het leuk om leerkracht te worden omdat ik het leuk vind om met mensen om te gaan. buiten het lesgeven worden er natuurlijk ook nog veel andere dingen gedaan in groepsverband. Het lijkt me leuk om te werken aan activiteiten binnen school zoals: Vieringen, groepsplannen, verbetering van het onderwijs, ontwikkelingsmaterialen maken. Het lijkt me erg interessant om kinderen te ontdekken en te ontdekken hoe kinderen leren en wat ze daar voor nodig hebben. Voor mij is het dan interessant hoe ik dit mogelijk kan maken voor de kinderen. Bronnen: stage ervaring.