План уроку з української мови

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
План уроку з української мови by Mind Map: План уроку з української мови

1. Тема: "Складносурядне речення, його будова і засоби зв"язку між його частинами".

2. Мета: повторити відомості про складне речення, його види та типи, за допомогою чого ссполучаються частини складного речення; ознайомитися із поняттям складносурядне речення, засобами зв"язку та смисловими відношеннями між його частинами; вчитися будувати структурну схему ССР; сприяти вихованню любові до рідного краю.

3. Клас: 9

4. Обладанання: мультимедійна дошка, проектор.

5. Хід уроку

5.1. І. Організаційний момент.

5.2. ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

5.2.1. Емоційне налаштування учнів. Прийом "Кольоровий настрій". (Учні обирають той колір веселки, який відповідає їхньому настрою та слухають повідомлення про те, що цей колір символізує).

5.3. ІІІ. Актуалізація опорних знань.

5.3.1. Бесіда. (Учні пригадують особливості складного речення, його види та типи, за допомогою чого сполучаються частини між складними реченнями. Групи сполучників сурядності.)

5.4. ІV. Ознайомлення з темою та метою уроку.

5.4.1. Прийом "Методичний кейс" (Скласти в уявний кейс те, що учні вже знають про складне речення, його види та типи, складносурядне речення.)

5.4.1.1. Базова компетентість: вміння учнів упорядковувати та узагальнювати власні знання.

5.4.2. Проблемне питання. Чим складнопідрядне речення відрізняється від складносурядного?

5.5. V. Робота над темою уроку.

5.5.1. Пояснення вчителя про особливості ССР, звязків між його частинами, та правила побудови структурної схеми ССР.

5.5.1.1. Рівноправність частин.

5.5.1.2. Єднальні, перелічувальні, розділові, протиставні, зіставні відношення.

5.5.1.3. ССР із єднальними, із розділовими, із протиставними, із зіставними сполучниками.

5.5.1.4. Структурна схема речення: [], і [].

5.5.1.5. Перегляд відеорепетитора.PPAP. Складносурядне речення. Українська мова. Відеорепетитор. ЗНО

5.5.2. Робота з підручником у парах. З'ясувати, які можуть бути зв'язки між частинами ССР та на які групи ділиться ССР, проілюструвати кожну групу прикладами із підручника.

5.5.3. Кодовий диктант. До поданих на слайді речень дібрати правильний код (1, 2, 3, 4) в залежності від того, які відношення між частинами.

5.5.3.1. Базова компетентість: вміння розрізняти.

5.6. VІ. Узагальнення вивченого з теми уроку.

5.6.1. Творча робота. Робота в групах. Учні, переглянувши відеосюжет про Кропивницький дендропарк навесні, складають ССР з різними сполучниками та з"ясовують зв"язки між ними. Потім обмінюються своїми реченнями та будують схеми речень протилежної групи.

5.6.2. Вибірковий диктант. Обрати лише ті речення, які мають єднальні сполучники - 1 група, які мають протиставні сполучники - 2 група.

5.7. VІІ. Підсумки уроку.

5.7.1. Прийом "Мікрофон". Чого я навчився на цьому уроці? Мені був цікавий ... вид роботи. Мені не сподобалося ... Я б запропонував ...

5.7.2. Прийом "Кольоровий настрій". (Учні знову обирають один із кольорів веселки, щоб порівняти свої враження перед уроком та після його завершення.)

5.8. VІІІ. Оцінювання.

5.8.1. Протягом уроку учні самостійно заповнювали бланк "Самооцінювання", оцінюючи кожен вид роботи. Вчитель враховує оцінку учнів та аргументує власний вибір.

5.8.1.1. Базова компетентість: вміння учнів аналізувати власну діяльність.

5.9. ІX. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання.

5.9.1. Різнорівневі домашні завдання. Опрацювати матеріал підручника. Середній та достатній рівень - виконати вправу, поділитися своїми враженнями від споглядання дендропарку у Кропивницькому; високий рівень - провести віртуальну екскурсію заповідними місцями свого краю, використавши у своїй розповіді ССР з різними типами сурядного зв'язку.ДЕНДРОПАРК КИРОВОГРАД 2014

6. Тип уроку: урок вивчення нових знань.