DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 1. RAZRED SŠ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
DOMENA Informacije i digitalna tehnologija 1. RAZRED SŠ by Mind Map: DOMENA  Informacije i digitalna tehnologija 1. RAZRED SŠ

1. A. 1. 1 UČENIK OBJAŠNJAVA GLAVNE KOMPONENTE RAČUNALNOG SUSTAVA I NJIHOVE FUNKCIJE

1.1. Računalni sustav

1.1.1. Operacijski sustav

1.1.1.1. Nabrojiti osnovne komponente

1.1.1.1.1. Operating system components

1.1.1.2. Nabrajati različite operacijske sustave za različite digitalne uređaje

1.1.1.2.1. Top 10 Best Operating System

2. A. 1. 2 UČENIK PRIMJENJUJE PRINCIPE HIJERARHIJSKE ORGANIZACIJE MAPA U RAČUNALNIM MEMORIJAMA TE RAZLIKUJE FORMATE DATOTEKA

2.1. Mapa

2.1.1. Hijerarhija mapa

2.1.1.1. Računalo

2.1.1.1.1. Prikazati hijerarhiju mapa na računalu

2.1.1.2. Računalni oblak

2.2. Datoteka

2.2.1. Primijeniti osnovne postupke za rad s datotekama

2.2.1.1. Kahoot kviz Play Kahoot! - Enter game PIN here

2.2.2. Formati

2.2.2.1. Pronaći datoteku prema nastavku datoteke

2.2.2.1.1. Alati za prepoznavanje nepoznatih vrsta datoteka

2.2.2.1.2. Alat za organiziranje datoteka

3. A. 1. 3 UČENIK ANALIZIRA I PRIMJENJUJE SAŽIMANJE DATOTEKA

3.1. Sažimanje s gubitcima

3.1.1. slike

3.1.1.1. gif

3.1.1.2. png

3.1.1.3. jpg

3.1.2. zvuk

3.1.2.1. mp3

3.1.3. video

3.1.3.1. mp4

3.2. Sažimanje bez gubitaka

3.2.1. ZIP

3.2.1.1. Razlikovati ZIP i RAR

3.2.1.1.1. Razlika između ZIP i RAR

3.2.1.2. Alat

3.2.2. RAR

4. A. 1. 4 UČENIK ANALIZIRA ULOGU BINARNOGA I HEKSADEKADSKOGA BROJEVNOGA SUSTAVA U PREZENTACIJI DIGITALNOGA PRIKAZA RAZLIČITIH TIPOVA PODATAKA

4.1. Binarni brojevni sustav

4.1.1. Kviz iz brojevnih sustava i mjernih jedinica memorije

4.2. Heksadekadski brojevni sustav

4.3. Mjerne jedinice za kapacitet memorije

5. A. 1. 5 UČENIK DEFINIRA LOGIČKI IZRAZ ZA ZADANI PROBLEM

5.1. Osnovne logičke operacije

5.1.1. Negacija

5.1.2. Konjunkcija

5.1.3. Disjunkcija

5.2. Prioritet operacija