Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Geometri by Mind Map: Geometri

1. Måling

2. linier

2.1. Trekanter

2.1.1. Median

2.1.2. Vinkelhalveringslinie

2.1.3. Midtnormal

2.1.4. Højde

2.2. Cirkler

2.2.1. Radius

2.2.2. Centrum

2.2.3. Diameter

3. Vinkler

3.1. Spidsvinkel

3.1.1. under 90

3.2. Retvinkel

3.2.1. 90

3.3. Stumvinkel

3.3.1. over 90

4. Rumfang og overflade

4.1. Prisme

4.2. Cylinder

4.3. Kugle

4.4. Skævvinklet cylinder

4.5. Kugletop

4.6. Pryramide

4.7. Kegle

4.8. Pyramidestub

4.9. Keglestub

4.10. Tresidet pyramide

5. Figure

5.1. Trekanter

5.1.1. 180

5.2. Cirkler

5.2.1. Radius

5.2.2. Diameter

5.2.3. 360

5.3. Firkanter

5.3.1. Rektangel

5.3.2. Kvadrat

5.3.3. 360

5.4. Trapez

5.5. Rombe

5.6. Pologon

5.7. Parallelogram

6. Vægt og massefylde

7. Kordnatsystem

7.1. Parrallelforskyde

7.2. Spejling

7.3. Drejning