SISTEMA NIRVIÓS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SISTEMA NIRVIÓS by Mind Map: SISTEMA NIRVIÓS

1. TASQUES

1.1. Analitza

1.1.1. La informació externa i interna

1.2. Ordena

1.2.1. Ordena respostes pel bon funcionament del cos

1.3. Coordina

1.3.1. El funcionament d'òrgans i sistemes.

2. 2 TIPUS DE MOVIMENTS

2.1. Voluntaris

2.1.1. Són moviments en els que participa el cervell

2.1.2. 2 tipus

2.1.2.1. Fins

2.1.2.1.1. Necessitam una certa precisió. Tocar un instrument, escriure, ...

2.1.2.2. Grossos

2.1.2.2.1. No necessiten precisió. Saludar agitant els braços.

2.1.3. Òrgan sentits-nirvi sensorial-cervell-nirvi motor-músculs

2.2. Reflexos

2.2.1. Són moviments ràpids i involuntaris. La informació no arriba al cervell. La resposta la dona la medu·la espinal.

2.2.2. Òrgan sentits-nirvi sensorial-medul·la espinal-nirvi motor-músculs

3. FET DE ...

3.1. teixit nirviós-cèl·lules

3.1.1. neurones

3.1.1.1. 3 parts

3.1.1.1.1. Cos

3.1.1.1.2. Dendrites

3.1.1.1.3. Axó

4. 2 PARTS

4.1. S.N. Central

4.1.1. Encèfal

4.1.1.1. Cervell

4.1.1.1.1. Pensa i emmagatzema dades

4.1.1.2. Cerebel

4.1.1.2.1. Coordinació i equilibri

4.1.1.3. Bulb raquidi

4.1.1.3.1. Activitat òrgans interns

4.1.2. Medul·la espinal

4.1.2.1. Ordena respostes involuntàries

4.2. S.N. Perifèric

4.2.1. Nirvis sensitius

4.2.1.1. Duen info dels òrgans fins encèfal o medul·la espinal

4.2.2. Nirvis motors

4.2.2.1. Duen info d'encèfal o medul·la espinal a altres òrgans

5. LA SALUT DEL S.N.

5.1. Lesions

5.1.1. Medul·lars

5.1.1.1. Quan es fractura la columna vertebral. Pot produir paràlisi d'extremitats.

5.1.2. Cerebrals

5.1.2.1. El crani es copeja i es danya el cervell. Sobretot en accidents trànsit (casc), capbussades i esports sense protecció.

5.2. Malalties

5.2.1. Alzheimer

5.2.1.1. Es degeneren les neurones i el cervell té pèrdues de memòria, orientació i raonament.

5.2.2. Parkinson

5.2.2.1. Moviments tremolosos involuntaris provocats per disminució força muscular.

5.3. Alcohol i altres substàncies

5.3.1. Aquestes substàncies poden provocar pèrdua de reflexos o visió. Pèrdua de control.

5.3.2. Abús d'alcohol en moltes ocasions, alcoholisme.

5.4. El descans

5.4.1. Perquè funcioni bé el Sistema Nirviós, necessitam

5.4.1.1. Descansar (dormir) unes 8 hores

5.4.1.2. Tenir temps d'oci