BAB 2 AKIDAH ISLAM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
BAB 2 AKIDAH ISLAM by Mind Map: BAB 2 AKIDAH ISLAM

1. Raqib dan Atid sentiasa mencatat

2. PERANAN AKIDAH DALAM PEMBANGUNAN UMMAH

2.1. Halatuju dna matlamat hidup jelas

2.1.1. semua tindaka pempunyai misi dan visi

2.2. Tunduk dan patuh kejalan Allah

2.2.1. yakin dengan janji Allah dan laranganNya

2.3. Peribadi ungul

2.3.1. Allah sentiasa melihat

2.3.2. berdisiplin

2.3.3. bersemangat

2.3.4. tidak putus asa

2.4. Ummah berfikiran kritis,progresif dan dinamis

2.4.1. meletak resional dan kebenaran tempat betul

2.5. Membangunkan ekonomi secara komprehensif

2.5.1. bersunggu memajukan ekonomi

2.5.2. tidak abaikan tanggungjawab ummah

2.5.2.1. zakat

2.5.2.2. sedekah

2.5.2.3. tak membazir

2.6. Tegakkan sistem pemerintahan yang adil dan stabil

2.6.1. rakyat

2.6.1.1. menasihati pemimpin

2.6.1.2. memberi pendapat yang adil

2.6.2. pemimpin

2.6.2.1. lakukan amanah

2.6.2.2. menuju kegemilangan dunia dan akhirat

3. ASAS AKIDAH ISLAM

3.1. Beriman kepada Allah

3.1.1. hujah akal

3.1.1.1. setiap benda terjadi kerana ada Tuhan

3.1.2. hujah wahyu

3.1.2.1. terdapat dalam Al-Quran tentang siapa AllahSWT

3.1.3. cara kenal Allah

3.1.3.1. tauhid asma' dan sifat

3.1.3.1.1. nama-nama Allah dalam Asma' al-Husna

3.1.3.1.2. boleh gambarkan sifat Allah

3.1.3.2. tauhid Rububiyah

3.1.3.2.1. Allah adalah satu-satunya tuhan

3.1.3.3. tauhid Uluhiyyah

3.1.3.3.1. satu-satunya tuhan yang patut disembah

3.2. Beriman kepada kitab

3.2.1. Jenis kitab

3.2.1.1. Zabur

3.2.1.1.1. Nabi Daud

3.2.1.2. Taurat

3.2.1.2.1. Nabi Musa

3.2.1.3. Injil

3.2.1.3.1. Nabi Isa

3.2.1.4. Al-Quran

3.2.1.4.1. Nabi Muhammad

3.2.2. kitab memberi petunjuk kepada manusia

3.2.2.1. panduan hidup lengkap

3.2.3. sekarang kita beriman kepad Al-Quran

3.2.3.1. kitab lain tak sesuai dengan masyarakat zaman sekaran

3.2.3.2. kitab lain tidak asli

3.2.4. cara beriman kepada Al-Quran

3.2.4.1. yakin

3.2.4.1.1. kitab diturunkan dari Allah

3.2.4.1.2. Allah namakan dari kitabNya benar

3.2.4.2. apa yang disampaikan adalah kalam Allah

3.2.4.3. amalkan hukum dengan rela

3.2.4.4. sentiasa membacaanya

3.2.4.5. memahami dan hayati maksud

3.2.4.6. faham dengan mendalam

3.3. Beriman kepada Rasul

3.3.1. membimbing dan menyeru manusia ke jalan benar

3.3.2. Tugas Nabi dan Rasul

3.3.2.1. pembawa ajaran benar

3.3.2.2. jelaskan cara menyembah Allah

3.3.2.3. Pembawa khabar gembira dan beri peringatan

3.3.2.4. bina akhlak dan budi perkerti mulia

3.3.3. Sifat Rasul

3.3.3.1. siddiq

3.3.3.1.1. yang membenarkan

3.3.3.2. amanah

3.3.3.2.1. bertanggungjawab

3.3.3.3. tabligh

3.3.3.3.1. menyampaikan

3.3.3.4. fathonah

3.3.3.4.1. kecerdasan

3.3.3.5. aradul basyaraih

3.3.3.5.1. sifat sama dengan manusia

3.3.3.6. maksum

3.3.3.6.1. terpelihara dari dosa

3.3.3.7. iltizam

3.3.3.7.1. komitmen

3.3.4. Tanggungjawab keimana kepada Rasul

3.3.4.1. mencintai rasul

3.3.4.2. menjadi rasul sebagai Idola

3.3.4.3. amalkan sunah

3.4. Beriman kepada perkara ghaibiyyah

3.4.1. Implikasi

3.4.1.1. ikhlas

3.4.1.1.1. rela,bersih jujur

3.4.1.2. ihsan

3.4.1.2.1. elokan ibadah

3.4.1.2.2. beribadah kepada Allah

3.4.1.3. istiqamah

3.4.1.3.1. taat dan yakin

3.5. Beriman kepada Malaikat

3.5.1. kenali malaikat

3.5.1.1. Jibril

3.5.1.1.1. ketua malaikat

3.5.1.1.2. pembawa wahyu

3.5.1.2. Izrail

3.5.1.2.1. pencabut nyawa

3.5.1.3. Israfil

3.5.1.3.1. peniup sangkakala

3.5.1.4. Mikail

3.5.1.4.1. pemberi rezeki

3.5.1.4.2. turunkan hujan

3.5.1.5. Munkar dan Nakir

3.5.1.5.1. penyoal dalam kubur

3.5.1.6. Raqib dan 'Atid

3.5.1.6.1. cataat kebaikan dan keburukan manusia

3.5.1.7. Ridwan

3.5.1.7.1. penjaga pintu syurga

3.5.1.8. Makil

3.5.1.8.1. penjaga pintu neraka

3.5.2. cara malaikat dicipta

3.5.2.1. nur(cahaya)

3.6. Beriman kepada Hari Kiamat

3.6.1. ada kehidupan lain selepas kematian di bumi

3.6.2. Peringkat Akhirat

3.6.2.1. alam kubur dan Barzakh

3.6.2.2. hari kemusnahan dan kebangkitan

3.6.2.3. perhimpuan dan pengiraan amalan

3.6.2.4. merentasi sirat dan menerima balasan

3.6.3. Tanda-tanda Kiamat

3.6.3.1. awal/kecil

3.6.3.1.1. kebangkitan Nabi SAW

3.6.3.1.2. terbelah bulan

3.6.3.2. pertengahan

3.6.3.2.1. tanah arab jadi subur

3.6.3.2.2. banyak berlaku

3.6.3.3. akhir

3.6.3.3.1. asap

3.6.3.3.2. dajjal

3.6.3.3.3. matahari terbit sebelah barat

3.6.3.3.4. turunya Nabi Isa

3.6.3.3.5. Yajuj Ma'ju

3.6.3.3.6. 3 gerhana

3.6.3.3.7. keluar api dari arah Yaman

3.7. Beriman kepada Qada' dan Qadar

3.7.1. takdir dan perlaksaan takdir tersebut

3.7.2. contoh

3.7.2.1. makanan-mengenyakan

3.7.2.2. air-menyejukan

3.7.2.3. api-panas

3.7.3. Qada'

3.7.3.1. mubram

3.7.3.1.1. ketentuan Allah yang tiada siapa boleh ubah

3.7.3.2. muallaq

3.7.3.2.1. ketentuan yang berubah mengikut usaha dan ikhtiar manusia

3.7.4. Salah faham

3.7.4.1. ibtila'

3.7.4.1.1. bermaksud

3.7.4.1.2. aka

3.7.4.1.3. kenapa?

3.7.4.2. ikhtiar,tawakal,redha

3.7.4.2.1. ikhtiar

3.7.4.2.2. tawakal

3.7.4.2.3. redha

3.7.5. Signifikannya

3.7.5.1. pembangunan diri seseorang

3.7.5.2. mengurus diri dengan baik

3.7.5.3. mengajar memaafkan kesalahan orang lain

3.7.5.4. yakin apa yang dialami sudah ditentukan sejak azali

4. DALIL AQLI

4.1. bersumbakan oleh akal

4.2. cerita diantara orang athies dan Imam Abu Hanifah

4.2.1. ada perahu yang ada barang tapi tiada ketua kapal

4.2.2. tak berakal kerana perahu tak boleh gerak kalau tak ada manusia

5. MAKSUD AKIDAH

5.1. Bahasa

5.1.1. simpulan

5.1.2. ikatan

5.1.3. pegangan

5.2. Istilah

5.2.1. keyakinan yang pasti dan muktamad kepada sesuatu perkara

5.3. Makrifatullah

5.3.1. mengenal Allah SWT

5.3.2. "Jangan kamu melihat kepada kecilmya sesuatu dosa, tetapi lihatlah kepada kebesaran Tuhan yang kay derhaka" ulama kata.

5.3.3. pepatah Melayu "tak kenal maka tak cinta"

5.3.4. bermula dengan

5.3.4.1. keimanan

5.3.4.2. kewujudan Allah

6. DALIL NAQLI

6.1. dalil yang datang dari al-Quran,al-Sunnah,ijmak,qiyas

6.2. kaedah kenal Allah

6.2.1. TAFAKKUR

6.2.1.1. ayat ciptaan Allah(al-kawniyyah)

6.2.1.2. Surah Ai-Imran:190- penciptaan langit dan bumi dan pengantiaan siang dan malam

6.2.2. TADABBUR

6.2.2.1. ayat kalam Allah(ak-quraniyyah)

6.2.2.2. Surah Muhammad:24-" Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran atau hati mereka terkunci?"

6.2.3. AYAT TAKWINIYYAH

6.2.3.1. ayat penciptaan oleh Allah

6.2.3.2. Surah al-An'am:11- "katakanlah: berjalanlah di muka bumi, kemudian perhaatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu"

7. KONSEP SYAHADATAIN

7.1. maksud

7.1.1. istilah

7.1.1.1. dua penyaksian iaitu penyaksian tidak ada tuhan selain Allah dna penyaksian bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah

8. SYARAT PENERIMAAN SYAHADAH

8.1. mengetahui makna penafiaan dan pengakuan

8.2. yakin

8.3. menolak pandangan lain dalam syahadah

8.4. patuh

8.4.1. zahir

8.4.2. batin

8.5. nafi

8.5.1. pendustan

8.5.2. perasaan tak suka

8.5.3. perbuataan syirik

9. TUNTUTAN SYAHADAH

9.1. konsep Ilah

9.1.1. mengakui dan mengiktirag keruhanan Allah

9.1.2. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang patut disembah

9.1.3. tumpuan dan harapan

9.1.3.1. Maha Kaya

9.1.3.2. Maha Kuasa

9.1.4. tempat perlindungan

9.1.4.1. Maha pelindung

9.1.4.2. Maha Kuasa

9.1.5. sumber rezeki

9.1.5.1. Maha Pemurah

9.1.5.2. Maha Penyayang

9.1.6. sumber perungangan

9.1.6.1. Maha Pemilik

9.1.6.2. Maha Pentadbir

9.2. pengakuan kepada Nabi Muhammad

9.2.1. mencintai rasul

9.2.1.1. Rasulullah samapikan risalah Islam

9.2.1.2. kita pertahankan kemuliaannya

9.2.2. menjadi rasul Qudwah hasanah

9.2.2.1. jadikan Rasulullah sebagai idola

9.2.3. amalkan sunah

9.2.3.1. memperolohi kebahagiaan

10. PERKARA YANG ROSAKKAN AKIDAH

10.1. Keyakinan

10.1.1. tidak kepada Allah

10.1.1.1. al-Maidah:23- orang beriman akan bergantung harap kepada Allah sahaja

10.1.2. ingkar nikmat datang daripada AllahSWT

10.1.3. niat selain Allah

10.1.4. tak suka suruhan atau ajakan Islam

10.1.5. taat selain dari Allah

10.1.6. terima sebahagian al-Quran

10.2. Percakapan

10.2.1. menghina al-quran

10.2.2. halalkan perkara haram dan sebaliknya

10.2.3. mengkafirkan orang Islam

10.3. perbuataan

10.3.1. syirik

10.3.2. tangkal azimat

10.3.3. hukum selain Allah

10.3.4. buat perbuatan atau budaya selain Islam

10.3.5. pilih orang kafir dan munafiq jadi pemimpin

10.3.6. tak beradab kepada sunah Nabi

10.4. Azam untuk tinggalkan yang haram

10.4.1. bersungguh-sungguh untuk meninggalkan perkara haram

10.5. Azam untuk melakukan ibadat

10.5.1. menyucikan diri daripada perkara haram

10.6. Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri

10.6.1. berjuang memujuk diri membanteras keinginan yang bercangah dengan ajaran Islam

10.7. Taubat dan doa

10.7.1. Mu'ahadah

10.7.1.1. janji setia kepada Allah

10.7.1.2. contoh

10.7.1.2.1. mengucap syahadah

10.7.2. Muraqabah

10.7.2.1. berwaspada setiap masa

10.7.3. Muhasabah

10.7.3.1. menghitung kekurangan diri

10.7.4. Mujahadah

10.7.4.1. sedai dan berusaha melakukan pengorbanan diri,harta dan masa di jalan Allah

10.7.5. Mu'aqabah

10.7.5.1. terkilan jika tertinggal perkara soleh

10.7.5.2. denda dirinya sebagai kerugian kepada kebaikan

11. PEMBINAAN DAN PENGKUHAN AKIDAH

11.1. Ilmu

11.1.1. berasal

11.1.1.1. 'alima

11.1.1.1.1. maksud

11.1.2. segala ilmu datang dengan wahyu

11.1.2.1. orang berilmu

11.1.2.1.1. menpunyai pandangan dan kefahaman yang tetap

11.1.2.2. orang jahil

11.1.2.2.1. keliru dan tidak dapat mengenal Allah dengan mudah

11.1.3. dapat mengenal Allah

11.1.4. ilmu utama yang perlu ada

11.1.4.1. bahasa Arab

11.1.4.1.1. faham

11.1.4.2. membaca

11.1.4.2.1. untuk memahami dan mengetahui sesuatu

11.1.4.3. sumber ilmu

11.1.4.3.1. tulisan

11.1.4.3.2. internet

11.2. Amal

11.2.1. amal saleh

11.2.1.1. setiap perbuatan kebajikan yang diredhai Allah

11.2.2. ilmu dan amal salang memerlukan

11.2.2.1. kalau berilmu tapi tak beramal

11.2.2.1.1. macam pohon yang tidak menghasilkan manfaat

11.3. Elak diri dari dosa

11.3.1. Maksud dosa

11.3.1.1. melakukan perkara bertentangan dengan Islam

11.3.2. buat dosa

11.3.2.1. keimanan akan berkurang