Kulttuurin käsite

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kulttuurin käsite by Mind Map: Kulttuurin käsite

1. Kulttuuriin liittyy aina valta (Hall)

1.1. Me vastaan muut

1.2. Kuuluminen, toiseus

2. Kulttuuri on merkitysjärjestelmä tai kehikko

2.1. Kotoutuminen

2.2. Arvojen ja normien systeemi, joka siirtyy sosialisaatiossa

2.3. tarjoaa yksilölle tulkintakehyksen HP

3. Improvisointi

3.1. Kaikki kulttuuri on improisointia ihmisten välillä.

4. Kitka

4.1. Traditio joka kiinnittynyt ja aiheuttaa kitkaa

4.2. Ideoiden liikkuminen

4.3. Kitka hidastaa muutoksia ja samalla vaikuttaa siihen, millaisia muutoksia tapahtuu / Charlotta

5. Kulttuurin käsitteellistäminen

5.1. Oman kulttuurin tutkiminen ja arkisen näkyviin saaminen

5.2. Kaikken inhimillisen toiminnan improvisointiluonne.

5.3. Kulttuuriset rajat ja niiden huokoisuus

6. Kulttuurinen toiminta

6.1. Runot

7. Affekti (Taira)

7.1. Mainonta

7.1.1. Syöpävakuutusten myyminen pelolla

7.2. Valta

7.3. Hitler ja tunteisiin vetoava kiihko

7.4. Ruumiillisuus

7.4.1. Häpeä

7.5. Merkityksellityys, esim. levyjen keräily

7.6. Gangsa rap. musiikki joka provosoi ja jonka luo vahvoja tunteita