Літературні напрями та стилі

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Літературні напрями та стилі by Mind Map: Літературні напрями та стилі

1. Бароко

1.1. Поєднання суперечливих начал.

1.1.1. Особистість - складні та багатогранна.

1.1.1.1. Представники бароко.

2. Сентименталізм

2.1. "Культ почуттів".

2.2. Увага до внутрішнього світу особистості.

3. Класицизм

3.1. Принцип ідеалізації, узагальнення та гармонії.

3.1.1. Два етапи

3.1.1.1. Перший етап (абсолютизм)

3.1.1.2. Другий етап (критика соціальних пороків).

4. Романтизм

4.1. Абсолютна свобода митця.

4.2. Рефлексія свідомості.

4.3. Суб'єктивна природа творчості.

5. Визначення поняття "стиль".

5.1. Визначення поняття "літературний напрям".

5.1.1. Визначення поняття "художній метод".

6. Реалізм

6.1. Всебічне відображення взаємин людини та середовища

6.2. Тяжіння до об'єктивності

6.3. Переважання епічного начала

7. Модернізм

7.1. Особлива увага до внутрішнього світу особистості

7.2. Надання переваги творчій інтуїції

7.3. Схильність до містицизму

8. Постмодернізм

8.1. Умовність образів і ситуацій

8.2. Фрагментарність, хаотичність.

8.3. Принцип естетичної гри.

8.4. Іронія

8.5. Інтелектуальність

8.6. Елементи масової літератури