Kémiai kötések

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kémiai kötések by Mind Map: Kémiai kötések

1. Elsődleges kölcsönhatások

1.1. Fémes

1.1.1. Nézzük meg videóban!

1.2. Kovalens

1.2.1. Egyszeres kovalens kötés

1.2.1.1. példák:Hidrogén molekula, metán

1.2.2. Kétszeres kovalens kötés

1.2.2.1. példák: etén, oxigén molekula

1.2.3. Háromszoros kovalens kötés

1.2.3.1. példák:etin, nitrogén molekula

1.3. Ionos kötés

2. Másodlagos kölcsönhatások

2.1. Hidrogén-hidas kh.

2.2. Dipol-dipol kh.

2.2.1. Nézzünk meg egy példát!

2.3. Diszperziós kh

3. Források, további szakirodalom

3.1. Kémiai alapok (2011) - Typotex kiadó

3.2. Kémia 9. (2015) - Eszterházi Károly Egyetem-OFI

4. ¤