Copy of Työpaikkaohjaaja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Copy of Työpaikkaohjaaja by Mind Map: Copy of Työpaikkaohjaaja

1. Tutkinnon muodostuminen

1.1. Tutkinnon muodostuminen;ePerusteet

1.1.1. ffsfjkjsfjkf;https://urly.fi/14Bc

1.2. Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen;ePerusteet

1.3. Arviointi;ePerusteet

1.4. Arviointiasteikko;ePerusteet

1.5. Tutkinnon osat;ePerusteet

1.6. Ammattitaidon osoittamistavat;Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä valmentautumalla perehdyttämis-, ohjaus- ja palautteenantotilanteisiin käytännön työtilanteissa. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.

2. Ohjaaja

2.1. TOP muistilista;https://urly.fi/14Hj

2.2. roolit ja tehtävät;https://urly.fi/14Hm

2.3. itsearviointi työpaikoille;https://urly.fi/14C2

2.4. 4

2.5. 5

2.6. 6

3. Oppija

3.1. Arviointi

3.2. 1

3.3. 2

3.4. 3

3.5. 4

3.6. Ammattitaidon osoittamistavat

4. Työkalupakki

4.1. Linkit

4.2. Videot

4.2.1. Mestariohjaaja – itsearviointitesti työpaikkaohjaajille;https://urly.fi/14IK

4.2.2. Uratakomo - Työhaastattelu;https://youtu.be/apYuFLE7djU

4.3. Muistilistat

4.3.1. Työpaikkaohjaajan muistilista;https://urly.fi/14Hj

4.4. Kaaviot

4.5. Testit

4.6. Artikkelit

5. kkkkkkkkkkkkkkk

6. 123456

6.1. https://www.mindmeister.com/1167059180

6.2. http://www.puutaito.fi/5-CNC-Koneistus

6.3. 3

6.4. 4

6.4.1. qqq

6.5. 5

6.6. 6

6.7. sketchup

6.8. sketchup line