SWOT Analízis

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT Analízis by Mind Map: SWOT Analízis

1. ERŐSSÉGEK

1.1. kimagaslóan jó tanár-diák viszony

1.2. a kollégák szakmai felkészültsége

1.3. önképzés iránti elkötelezettség

1.4. befogadó tanulói és pedagógus közösség

1.5. rendszeres iskolán kívüli programok

1.6. a kollégák érdeklődőek

1.7. az új iránti fogékonyság

2. Veszélyek

2.1. elöregedő tantestület

2.2. magas óraszámok

2.3. túlterheltség (pedagógus, gyerek)

3. Gyengeségek

3.1. nincs anyagi önállóságunk

3.2. nincs anyagi forrásunk

3.3. hiányos feltételrendszer (pl. internet nincs mindig)

4. Lehetőségek

4.1. többféle sportolási lehetőség

4.2. életmód szakkör

4.3. projectnapok

4.4. teljes szakos ellátottság

4.5. nincs áttanítás