VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH by Mind Map: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

1. Thương Mại

1.1. Nội thương

1.1.1. Hình thành thị trường thống nhất, hàng hóa phong phú, đa dạng

1.1.2. Thu hút sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế

1.2. Ngoại thương

1.2.1. Thị trường buôn bán ngày càng được mở rộng theo hướng đa dạng hóa, đa phương hóa

1.2.2. Kim ngạch xuất khẩu của nước ra tiếp tục tăng lên

1.2.3. Kim ngạch nhập khẩu của nước ta tăng lên khá nhanh

2. Du Lịch

2.1. Tài nguyên du lịch

2.1.1. Tự nhiên

2.1.1.1. Địa hình

2.1.1.1.1. 125 bãi biển

2.1.1.1.2. 2 di sản thiên nhiên TG

2.1.1.1.3. 200 hang động

2.1.1.2. Khí hậu

2.1.1.2.1. Đa dạng

2.1.1.2.2. Phân hó

2.1.1.3. Nước

2.1.1.3.1. Sông, hồ

2.1.1.3.2. Nước khoáng, nước nóng

2.1.1.4. Sinh vật

2.1.1.4.1. Hơn 30 vườn quốc gia

2.1.1.4.2. Động vật hoang dã, thủy hải sản

2.1.2. Nhân văn

2.1.2.1. Di tích

2.1.2.1.1. 4 vạn di tích

2.1.2.1.2. 3 di sản VHVT và 2 di sản VHPVT

2.1.2.2. Lễ hội

2.1.2.2.1. Quanh năm

2.1.2.2.2. Tập trung vào mùa xuân

2.1.2.3. Tài nguyên khác

2.1.2.3.1. Làng nghề

2.1.2.3.2. Văn nghệ dân gian

2.1.2.3.3. Ẩm thực

2.2. Vùng du lịch

2.2.1. Bắc Bộ

2.2.2. Bắc Trung Bộ

2.2.3. Nam Trung Bộ và Nam Bộ