FELSEFE TARİHİ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
FELSEFE TARİHİ by Mind Map: FELSEFE TARİHİ

1. Milet Okulu

1.1. Thales

1.1.1. Su

1.2. Heraklit

1.2.1. Ateş

2. Septikler

2.1. Timon

2.1.1. Şüphe

3. PreSokratik

3.1. Zeno

3.1.1. Zaman

3.2. Öklid

3.2.1. Mantık

3.3. Pisagor

3.3.1. Matematik

4. Kinikler

4.1. Diyojen

4.1.1. Zevkler

5. Ortaçağ

5.1. Aquinas

5.1.1. Hristiyanlık

5.2. İbn-i Rüşd

5.2.1. İslamiyet

6. Çağdaş

6.1. Spinoza

6.1.1. Töz

6.2. Leibniz

6.2.1. Monad

6.3. Kant

6.3.1. güdü

7. Hümanist

7.1. Comte

7.1.1. Pozitivizm

7.2. Mill

7.2.1. Özgürlük