Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT elemzés by Mind Map: SWOT  elemzés

1. Strengths

1.1. felkészült szakemberek

1.2. innovatív környezet

1.3. alacsony osztálylétszámok

1.4. jó együttműködés

1.5. jó technikai felszereltség

1.6. gyerekközpontúság

2. Threats

2.1. a szociokulturális környzet

2.2. szakemberek hiánya

2.3. a szülők érdektelensége

2.4. pénzügyi források behatároltsága

2.5. a kiaknázható időkeret

2.6. a tanulók motiválatlansága

3. Weaknesses

3.1. informatikai hálózat teljes lefedettsége

3.2. szülői támogató környezet

3.3. hatékony információ áramlása

3.4. korszerű pedagógiai módszerekhez szükséges butorzat

3.5. megfelelő méretű zárt közösségi tér

4. Opportunities

4.1. továbbképzések

4.2. egyéni bánásmód fokozása

4.3. együttműködés szakmai szervezetekkel, más intézményekkel

4.4. a fenntartóval való szoros kapcsolattartás

4.5. az innovációra való törekvés fokozása

4.6. támogató nevelési-oktatási környezet erősítése

4.7. a partnerek szélesebb körű bevonása az intézmény napi életébe