מאפייני הסביבה הלימודית המתוקשבת

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
מאפייני הסביבה הלימודית המתוקשבת by Mind Map: מאפייני הסביבה הלימודית המתוקשבת

1. אפשרות הלימוד בבית הסטודנט או במקום עבודתו

2. שעות הלימוד גמישות ונוחות,

3. הסטודנטים מפתחים יכולות שליטה באמצעים טכנולוגיים.

4. מגביר רמת המוטיבציה וההנעה ללמידה בקרב הסטודנטים. לכן, הסטודנטים יכולים בן

5. למידה מתוקשבת תומכת בלמידה שיתופית, היא מרחיבה את אפשרויות האינטראקציה עם העמיתים, היא משפרת את יחסי הגומלין עם האחרים, יוזמת לשיתוף פעולה למען יישום מטרה ייעודית משותפת, עבודה למען אינטרס אחד, למידה שיתופית מרחיבה את יכולת החשיבה של הפרט ונותן לו לפתח את החשיבה, ולכבד את הדעה של האחר.

6. ישיבה מול המחשב מפחיתה את רמת האינטראקציה הבין-אישית עם הסטודנטים והמרצים.

7. בלמידה פרונטאלית פנים מול פנים, המרצה יכולת לאתר מצבי אי הבנה, והוא יכול לחזור על החומר הנלמד באופן מיידי. לעומת זה, בלמידה מתוקשבת לא יכול המרצה לאתר מצבים מסוג זה.

8. בסביבה למידית מתוקשבת עלולים להיות כשלים טכניים אשר יעכבו את הלמידה ויפריעו ליכולת הריכוז בקרב הסטודנטים.

9. בלמידה מתוקשבת משתנה תפקידו, מהתפקיד המסורתית של מורה הוא הופך למסייע ומנחה בלמידה. זה מהווה חיסרון לאנשים הותיקים במערכת החינוך וההוראה כי הם רגילים לשיטת לימוד מסורתית, וקשה להם לקבל הכשרות והשתלמויות לשיטת לימוד מתוקשבת וזה מחייב תקציב משמעותי.

10. החיסרון בסביבה לימודית מתוקשבת שהתלמידים בבית הספר למשל עלולים לאבד את דמות המורה המשמעותי שיכול לעודד ולתמוך בהם פנים מול פנים.