SWOT-analízis: tél projekt

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT-analízis: tél projekt by Mind Map: SWOT-analízis: tél projekt

1. Erősségek

1.1. Együttműködő tantestület.

1.2. Kreatív kolléga.

1.3. Alsó tagozaton könnyebb a megvalósítás, akár az tanórák terhére is.

1.4. Jó környezeti adottságok.

1.5. Korábbi módszertani továbbképzéseken való részvétel: tanulás tanítása, kooperatív tanulás...

1.6. A diákok és tanárok közti közvetlen kapcsolat.

1.7. Tanulás tanítása 2x 3 napos működő témahét 4-8.évfolyamon.

1.8. Pályázatok kiaknázása.

1.9. Külföldi testvérváros iskolájával való kapcsolattartás.

1.10. IKT eszközök napi használata.

1.11. Aktív szülői munkaközösség.

1.12. Wifi elérhetőség

2. Veszélyek

2.1. Anyagi források hiánya.

2.2. Lemaradás a tananyaggal.

2.3. Kisvárosi hátrányok.

2.4. Fogyó tantestület; pályaelhagyók.

2.5. Egyre több a hátrányos helyzetű tanuló ez elriasztja beiratkozásnál a szülőket

2.6. Egyre fogyó tanulói létszám

3. Gyengeségek

3.1. Nem egyenlően terhelhető kollégák.

3.2. Az információk gyakran csak az utolsó pillanatban jutnak el hozzánk.

3.3. Sok a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

3.4. Túlterheltség.

3.5. Kevés az interaktív táblával támogatott terem. Csak az informatika teremben tud minden tanuló számítógépet használni.

3.6. A kollégák egy része nem nyitott a változásokra.

3.7. Egyre kevesebb szülő tanúsít érdeklődést

4. Lehetőségek

4.1. Szülők bevonása.

4.2. Sokféle kulturális háttér.

4.3. Együttműködés más iskolákkal.

4.4. Informatikai és módszertani ismereteink bővítése.

4.5. Menedzselés, reklám

4.6. Több pályázat

4.7. Kisvállalkozók, cégek bevonása - Pályaorientáció