LES BRANQUES DE LA FILOSOFIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LES BRANQUES DE LA FILOSOFIA by Mind Map: LES BRANQUES DE LA FILOSOFIA

1. Saber filosòfic

1.1. Definició de filosofia

1.2. Sentit i necessitat de filosofia

2. Coneixement, la veritat, el llenguatge i la lògica.

2.1. Lògica

2.1.1. Lògica matemàtica

2.1.2. L'estudi lògic del llenguatge

3. Realitat, cosmovisions i els problemes metafísics fonamentals

3.1. Metafísica: "primera filosofia", disiciplina que estudia "les primeres causes i els principis de les coses".

4. L'ésser humà, evolució i cultura, antropologia i comportament humà.

4.1. Antropologia: compren la incògnita que som per a nosaltres mateix.

4.2. Comportament humà: ètica estudia com haurien d'actuar les persones.

5. L'acció humana

5.1. Acció transformadora

5.2. Treball i tecnologia

5.3. Acció racional

5.4. Acció moral

5.4.1. Les regles morals són absolutes o relatives?

6. La societat

6.1. Preguntes filosòfiques sobre la justícia, bé, llei, propietat privada i els drets i els deures dels ciutadans

6.1.1. Individu i societat

6.1.2. Dret i justícia

6.1.3. Origen de l'Estat