Законодавче підґрунтя здійснення інноваційної діяльності

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Законодавче підґрунтя здійснення інноваційної діяльності by Mind Map: Законодавче підґрунтя здійснення інноваційної діяльності

1. Нормативні документи

1.1. Закон України «Про інноваційну діяльність»

1.2. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності

2. Рівні здійснення інноваційної освітньої діяльності

2.1. Всеукраїнський рівень

2.1.1. Розроблення та використання: освітніх, навчальних, виховних, управлінських систем; базового компонента дошкільної освіти, інваріантної складової змісту загальної середньої освіти, загальнодержавного компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти, нормативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної педагогічної) освіти;

2.1.2. експериментальних навчальних програм, підручників, посібників, розроблених у процесі експерименту і спрямованих на поліпшення результатів освітньої діяльності;

2.1.3. освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

2.1.4. науково-методичного, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу у навчальних закладах;

2.1.5. систем, технологій, форм і методів підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науково-педагогічних працівників;

2.1.6. форм і засобів співпраці між органами управління освітою, адміністрацією навчальних закладів, педагогічними працівниками, учнями та батьками, технологій взаємодії з інститутами громадянського суспільства, врахування та формування громадської думки щодо перетворень у галузі освіти.

2.2. Рівень окремої адміністративно-територіальної одиниці

2.2.1. Розроблення та використання: варіативної складової змісту дошкільної, загальної середньої освіти, регіонального компонента змісту професійно-технічної освіти, змісту позашкільної освіти;

2.2.2. освітніх технологій, форм, методів і засобів навчання, виховання та управління освітою;

2.2.3. науково-методичного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення навчально-виховного процесу

2.3. Рівень навчального закладу

2.3.1. використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів;

2.3.2. розроблення, експериментальну перевірку варіативної частини змісту вищої (зокрема післядипломної педагогічної) освіти

3. Фінансування інноваційної освітньої діяльності

3.1. Фінансування інноваційної освітньої діяльності здійснюється відповідними органами управління освітою, іншими юридичними та фізичними особами.

3.2. Фінансування інноваційної освітньої діяльності може здійснюватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

4. Розроблення освітніх інновацій включає

4.1. опис та обґрунтування запропонованих ідей та підходів, чітке і повне розкриття їх змісту, очікуваних результатів;

4.2. перевірку їх ефективності шляхом проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково-психологічного, психолого-педагогічного) проекту