Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SWOT elemzés by Mind Map: SWOT  elemzés

1. erősségek

1.1. iskolai hagyományok

1.2. összeszokott, magasan képzett nevelőtestület

1.3. rendszeresen vannak témanapok

1.4. elköteleződés a nem hagyományos oktatási formák mellett

1.5. jól motiválható diákok

2. Veszélyek

2.1. érdektelenség, időhiány

2.2. nevelőtestület korosztályi összetétele

2.3. kommunikációs problémák

2.4. munkaközösségek közötti együttműködés nehézkes

3. Hiányosságok

3.1. forráshiány

3.2. külső programok időjárásfüggőek

3.3. életkoronként más megközelítés szükséges

3.4. kollégák nem egyformán képzettek az IKT használatában

3.5. egyenletes munkaterhelés nem megoldott

4. Lehetőségek

4.1. könnyen elérhető külső helyszínek

4.2. iskolai alapítvány

4.3. széles kapcsolatrendszer

4.4. meglevő jó gyakorlatok

4.5. IKT ismeretek

4.6. nyitott belső szervezet

4.7. Ped.programban benne van

4.8. sok új kolléga