Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MENU24H by Mind Map: MENU24H

1. Google business

1.1. Google Map

1.1.1. Gò Vấp

1.1.2. Bình Dương

1.2. Business Site

1.2.1. Gò Vấp

1.2.2. Bình Dương

2. Marketing Socal Media

2.1. Facebook

2.1.1. Menu24h.vn

2.1.2. MÓN NGON ĐÃI TIỆC

2.1.3. MÓN CHAY

2.2. Menu24h – Medium

2.3. https://www.reddit.com/menu24h

2.4. Menu24h Tiệc Lưu Động

2.5. Trang cá nhân của Menu24h trên LOZI.vn - @menu24h

2.6. https://vk.com/menu24h

2.7. menu24h | Minds

2.8. menu24h (u/menu24h) - Reddit

2.9. MENU24H (@menu24h_vn) | Twitter

2.10. CATERING

2.11. https://www.linkedin.com/company/menu24h/

2.12. https://Instergram.com/menu24h

2.13. https://www.bniconnectglobal.com/web/secure/networkHome?userId=1207967

2.14. Menu24h (menu24h)

3. Kênh video

3.1. Youtube

3.2. menu24h HaiDavid

3.3. https://vimeo.com/menu24h

3.4. menu24h | Minds

4. Chăm sóc khách hàng

4.1. Đào tạo nhân viên chăm sóc (bài chăm sóc khách hàng)

4.2. Tạo cộng đồng người dùng MENU24H

4.3. Chính sách

5. PR (câu chuyện thương hiệu)

5.1. Nhân hiệu, tầm ảnh hưởng đến MENU24H

5.2. Mời người có tầm ảnh hưởng thử sản phẩm, PR sản phẩm

5.3. Gửi bài viết lên báo chí

6. Bán hàng (tư vấn bán hàng, chốt Sale)

6.1. Thiết lập chương trình đào tạo cho đại diện bán hàng

6.2. Hướng dẫn cách chốt sale

6.3. Đặt mục tiêu doanh thu

7. website

7.1. website vệ tinh

7.1.1. dichvucatering.com

7.1.1.1. Từ khóa tập trung trỏ về (dịch vụ catering, tổ chức tiệc ngoài trời, đặt tiệc outside, dịch vụ tiệc outside, tiệc outside, phục vụ tiệc catering, đặt tiệc ngoài trời...)

7.1.1.1.1. DỊCH VỤ OUTSIDE CATERING – INSIDE CATERING

7.1.2. dattiectrongoi.com

7.1.2.1. Từ khóa tập trung trỏ về (tiệc trọn gói tại nhà, đặt tiệc trọn gói, nấu tiệc trọn gói, tiệc tại nhà trọn gói, đặt tiệc tại nhà trọn gói, tiệc trọn gói Tp.HCM, dịch vụ tiệc trọn gói, tổ chức tiệc cưới trọn gói, tiệc cưới trọn gói....

7.1.2.1.1. ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ

7.1.2.1.2. TỔ CHỨC TIỆC TẠI NHÀ

7.1.2.1.3. Đặt tiệc tại nhà TpHCM - Tổ chức tiệc lưu động trọn gói

7.1.2.1.4. Tiệc cưới trọn gói

7.1.3. tiecgiadinh.com

7.1.3.1. Từ khóa tập trung (tiệc tại gia, nấu tiệc tại nhà, dịch vụ nấu tiệc, đặt tiệc tại nhà, nấu cỗ tại nhà, dịch vụ nẫu cổ, tiệc tại nhà, tiệc thôi nôi, tiệc mừng thọ, tiệc liên hoan, tiệc mừng, dịch vụ nấu ăn, tổ chức tiệc tại nhà...

7.1.3.1.1. Đặt tiệc đám giỗ - Tổ chức tiệc tại nhà cùng Menu24h

7.1.3.1.2. TỔ CHỨC TIỆC THÔI NÔI CHO BÉ

7.1.3.1.3. Tiệc Đính Hôn hoàn hảo cho bạn - Tổ chức tiệc tại nhà trọn gói Menu24h

7.1.3.1.4. TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT TẠI NHÀ

7.1.3.1.5. ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ

7.1.3.1.6. Dịch vụ nấu ăn tại nhà - Công ty tổ chức tiệc tại nhà trọn gói Menu24h

7.1.4. dattiecchay.com

7.1.4.1. Từ khóa tập trung (nấu tiệc chay, tiệc chay tại nhà, tổ chức tiệc chay, dịch vụ nấu ăn chay, tiệc chay tại nhà, đặt tiệc chay tại nhà...)

7.1.4.1.1. Đặt tiệc chay - Nấu tiệc chay tại nhà

7.1.4.1.2. Dịch vụ nấu tiệc chay trọn gói Menu24h tại Tp. Hồ Chí Minh

7.1.5. nautiec.com.vn

7.1.5.1. Từ khóa tập trung (nấu tiệc tại nhà, dịch vụ nấu tiệc, nấu cỗ tại nhà, nấu tiệc, dịch vụ nấu ăn,...)

7.1.5.1.1. TỔ CHỨC TIỆC TẠI NHÀ

7.1.5.1.2. Dịch vụ nấu ăn tại nhà - Công ty tổ chức tiệc tại nhà trọn gói Menu24h

7.1.5.1.3. ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ

7.1.6. dattiectatnien.com

7.1.6.1. Từ khóa tập trung (tiệc tất niên, tổ chức tiệc tất niên, đặt tiệc tất niên, tất niên, tổ chức tiệc liên hoan, year end party,...)

7.1.6.1.1. MENU24H - Đặt tiệc tất niên, tổ chức tiệc sự kiện chuyên nghiệp

7.1.6.1.2. Tổ chức tiệc liên hoan - Công ty tổ chức tiệc trọn gói Menu24h

7.1.7. tiecgiare.com

7.1.7.1. Từ khóa tập trung (tiệc tại nhà, tiệc công ty, tiệc gia đình, tiệc thôi nôi, tiệc tại nhà giá rẻ, tiệc tiết kiệm, đặt tiệc tại nhà giá rẻ, nấu tiệc tại nhà giá rẻ....)

7.1.7.1.1. ĐẶT TIỆC TẠI NHÀ

7.1.7.1.2. TỔ CHỨC TIỆC TẠI NHÀ

7.1.7.1.3. Tiệc cưới trọn gói

7.1.7.1.4. Tiệc Đính Hôn hoàn hảo cho bạn - Tổ chức tiệc tại nhà trọn gói Menu24h

7.1.7.1.5. TỔ CHỨC TIỆC THÔI NÔI CHO BÉ

7.1.7.1.6. TỔ CHỨC TIỆC SINH NHẬT TẠI NHÀ

7.1.7.1.7. Tổ chức tiệc đầy tháng - Công ty tổ chức tiệc lưu động trọn gói Menu24h

7.1.7.1.8. MENU24H - Đặt tiệc tất niên, tổ chức tiệc sự kiện chuyên nghiệp

7.1.7.1.9. Đặt tiệc đám giỗ - Tổ chức tiệc tại nhà cùng Menu24h

7.1.7.1.10. Tổ chức tiệc mừng thọ - Đặt Tiệc Tại Nhà Trọn Gói Menu24h

7.1.7.1.11. Đặt tiệc chay - Nấu tiệc chay tại nhà

7.1.7.1.12. Tổ chức tiệc tân gia

7.2. Đặt tiệc tại nhà TpHCM - Tổ chức tiệc lưu động trọn gói

7.3. Landing page

7.3.1. http://tochuctieccuoitrongoi.com

8. Chất lượng dịch vụ

8.1. Đánh giá chất lượng

9. Video và hình ảnh

10. Khách hàng đến từ Offline

10.1. Đối tác

10.2. Mối quan hệ cá nhân

10.3. Đến từ nhân viên

10.4. Người thân