rasyonel sayılar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
rasyonel sayılar by Mind Map: rasyonel sayılar

1. sıralama

2. paydaları eşitse

3. rasyonel sayı

4. negatif

5. payları eşitse

6. payı küçük olan büyük olur

7. payı büyük olan büyük olur

8. rasyonel sayı

9. pozitif

10. payları eşitse

11. paydası küçük olan büyük olur

12. paydaları eşitse

13. payı büyük olan büyük olur

14. sembolü

15. şeklindedir

16. Q

17. tanımdır

18. iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edebilen sayıların oluşturduğu kümedir

19. işlemler

20. çikarma

21. çarpma

22. bölme

23. ait kümeleri

24. tam sayılar kümesi ait kümesi

25. ait kümesi

26. sayma sayıları kümesi

27. toplama

28. doğal sayılar kümesi