Osmanlı Kültür,Sanat ve Estetik Anlayışı

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Osmanlı Kültür,Sanat ve Estetik Anlayışı by Mind Map: Osmanlı Kültür,Sanat ve Estetik Anlayışı

1. Cami

1.1. Sultanahmet Cami

1.2. Şehzade Cami

2. Seyahatname

2.1. Evliya çelebi seyahatnamesi

2.2. İbn-i Battuta seyahatnamesi

3. Türbe

3.1. Barbaros Hayrettin Paşa T.

3.2. Beyazıt M.Reşit Paşa T.

4. Medrese

4.1. Süleymaniye medresesi

4.2. Nizamiye medresesi

5. Darüşşifahane

5.1. Yıldırım D.

5.2. Fatih D.