Міждисциплінарний супровід дітей з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Міждисциплінарний супровід дітей з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Міждисциплінарний супровід дітей з ООП в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання

1. Принципи діяльності

1.1. конфіденційність та дотримання етичних принципів

1.2. повага до особистості та опора на позитивні якості дитини з особливими освітніми потребами

1.3. всебічне вивчення особистості дитини, організація ефективної допомоги і психолого-педагогічої підтримки, відстеження динаміки її розвитку з метою успішного навчання і подальшої соціальної адаптації

1.4. командний підхід - усі члени команди супроводу беруть участь у оцінці можливостей і потреб дитини та приймають колективне рішення про цілі, завдання, зміст навчання, застосування адаптацій, модифікацій навчального матеріалу та додаткових засобів підтримки

1.5. активна співпраця з батьками дитини з ООП, залучення їх до участі в супроводі дитини в освітньому процесі та розробці ІПР

2. Організація роботи

2.1. Загальне керівництво Командою супроводу дітей з ООП покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи/вихователя-методиста, який несе відповідальність за виконання покладених на Команду завдань та розподіл обов’язків між його учасниками

2.2. Команда супроводу діє на основі річного плану роботи, затвердженого заступником директора з навчально-виховної роботи і погодженого з директором закладу освіти. Робота учасників Команди здійснюється в межах основного робочого часу працівників.

2.3. Організаційною формою є засідання, яке проводиться раз на місяць для закладів дошкільної освіти відповідно до затвердженого плану та на яких Команда обговорює особливості розвитку дитини з ООП з метою визначення прогресу розвитку дитини.

2.4. Команда супроводу веде наступну документацію: річний план роботи, протоколи засідань, звіт про результати виконання ІПР дитини з ООП.

3. Різнопрофільна команда спеціалістів

3.1. Директор, заступник директора з навчально-виховної роботи/вихователь-методист

3.1.1. формування та організація команди супроводу

3.2. Практичний психолог

3.2.1. психологічний супровід дитини з ООП, проведення консультатцій для їх батьків

3.3. Соціальний педагог

3.3.1. вивчення соціальних умов розвитку дітей з ООП, створення умов соціалізації, захист прав дітей

3.4. Класний керівник/ вихователь/ вчитель

3.4.1. забезпечення освітнього (виховного) процесу дитини з ООП, виконання ролі координатора в процесі розробки ІПР та у визначенні кінцевих цілей навчання

3.5. Асистент вчителя/вихователя

3.5.1. допомога проведення виховного процесу, адаптація навчальних матеріалів з урахуванням індивідуальних особливостей учня з ООП

3.6. Вчитель-дефектолог

3.6.1. надання корекційно-розвиткових послуг дитині з ООП, згідно з ІПР

4. Комплекс спільних для команди ППС завдань

4.1. захист прав осіб з ООП у випадку виявлення психотравмуючих обставин та/або ризику для життя і здоров’я дитини.

4.2. визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що надаються в закладі освіти на основі висновку інклюзивно-ресурсного центру

4.3. розробка індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з ООП, моніторинг її виконання з метою коригування та визначення динаміки розвитку дитини

4.4. надання методичної підтримки педагогічним працівникам закладу освіти з організації інклюзивного навчання

4.5. моніторинг створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище;

4.6. консультативна робота з батьками дітей з ООП щодо особливостей їх навчання та виховання