Problématérkép az oktatással összefüggésben

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Problématérkép az oktatással összefüggésben by Mind Map: Problématérkép az oktatással összefüggésben

1. Oktatási Hivatal

1.1. Az oktatási rendszer megújulási lehetőségei lassan követik a társadalmi változásokat

1.2. A Nemzeti Alaptanterv alapos átgondolt változtatása

1.3. A pedagógusi bértábla igazítása az átlagos jövedelmekhez viszonyítva

1.4. Pedagógusi életpálya modell társadalmi megbecsültsége

2. Fenntartó

2.1. Infrastruktúra javítása

2.2. Béren kívüli juttatások, pl. cafeteria

2.3. Az iskolának mint tanulási környezetnek a fejlesztése

3. Iskola vezetősége

3.1. Vezetési stílus hiányosságai

3.2. Elégtelen kommunikáció a vezetőségtől az alkalmazottak felé

3.3. A felelősségek nem megfelelő elosztása

3.4. A pedagógusok munkájának jobb megismerése

3.5. Pedagógus továbbképzések szervezése

4. Iskola, pedagógus

4.1. Túl sok elvárás, kevés vagy nem elég idő a megvalósításra

4.2. Túl sok plusz program, a tanítási órák róvására

4.3. Szakmai fejlődéshez sokszor kevés a pénzügyi keret

4.4. A regenerálódás és pihenésre szánt idő kevés

5. Család

5.1. kevés az idő a gyerekre

5.2. túlzottan megengedő nevelés

5.3. a gyerekek túlterhelése különórákkal

5.4. kevés segítségadás az otthoni tanulásban