Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому заклад...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Напрями міждисциплінарного супроводу дітей з особливими потребами в загальноосвітньому закладі з інклюзивною формою навчання by Mind Map: Напрями  міждисциплінарного  супроводу дітей з  особливими потребами в  загальноосвітньому закладі з  інклюзивною формою  навчання

1. Професійне співробітництво психолога і логопеда

1.1. Основні напрями співпраці психолога і логопеда

1.1.1. Оцінювання рівня психічного та мовленнєвого розвитку дитини та узгодження отриманих результатів

1.1.2. Участь у складанні та реалізації індивідуальної програми розвитку дітей з ООП

1.1.3. Планування та проведення спільних індивідуальних та групових занять

1.1.4. Проведення консультацій з питань психологічних аспектів розвитку, навчання і виховання дітей, специфіки логопедичної роботи з дітьми з ООП для педагогів і батьків;

1.1.5. Розробка програм психологічної освіти педагогів навчального закладу з елементами логопедичної роботи

2. Співробітництво фвхівців заг. та спец. освіти

2.1. Функції вчителів дефектологіів і практичних психологів спеціальних навчальних закладах

2.1.1. Здійснення навчально-виховного процесу

2.1.2. Проведення спеціальних індивідуальних та фронтальних занять

2.1.3. Психолого педагогічне вивчення та психокорекція особливості розвитку дітей з ООП

2.2. Співпрацю фахівців у закладі з інклюзивною формою навчання варто розглядати як інструмент досягнення кінцевої мети –забезпечення навчальних досягнень та соціалізації дитини з особливими потребами відповідно до її індивідуальних можливостей.

2.3. Варіанти організації співпраці фахівців загальної і спеціальної освіти

2.3.1. Формула группы навчальних закладів

2.3.2. Укладання відповідних угод

2.3.3. Організація і співпраця зі спеціалістами ПМПК

3. Співробітництво вчителя та асистента вчителя

3.1. Основні завдання асистента вчителя

3.1.1. Адаптація змісту та методів навчання до можливостей дитини з ООП

3.1.2. Застосування під час уроку додаткових заходів,систем для засвоєння потрібного матеріалу

3.1.3. Проведення додаткових занять з учнями

3.1.4. Забезпечення індивідуального підходу під час уроків

3.2. Напрями діяльності асистента вчителя

3.2.1. Систематичне вивчення можливостей і потреб дитини

3.2.2. Педагогічно-корекційний супровід дитини

3.2.3. Співпраця асистента вчителя та вчителя

3.2.4. Співпраця асистента вчителя з батьками

4. Співробітництво психолога з вчитеоем та асистентом вчителя

4.1. Участь у розробці індивідуального плану дитини

4.2. Консультування педагогів

4.3. Формула психологічної готовності педагогів навчального закладу до роботи з дітьми з ООП

5. Співробітництво корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1. Основні напрями співпраці корекційного педагога з вчителем та асистентом вчителя

5.1.1. Участок у розробці індивідуальної програми розвитку дитини

5.1.2. Консультування педагогів

6. Співробітництво соц. педагога з вчителем та асистентом вчителя в навч. закладі з інклюзивною формою навчання

6.1. Участок у розробці індивідуального плану дитини

6.2. Консультування педагогів

6.3. Інформування вчителя та асистента вчителя

7. Професійне співробітництво психолого-медико-педагогічних консультаційз навч. закладами з інклюзивною формою навчання

7.1. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ ФАХІВЦІВ ПМПК ТА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

7.1.1. Підготовка витягу з протоколу засідання ПМПК

7.1.2. Складання індивідуального плану

7.1.3. Проведення обстеження дітей

7.1.4. Участок у роботі консультанційно-педагогічної групи

7.1.5. Надання консультативно-методичної допомоги

7.1.6. Консультативний супровід функціонування спеціальних класів