Aantrekken en behouden van mannelijke studenten Toegepaste Psychologie

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aantrekken en behouden van mannelijke studenten Toegepaste Psychologie by Mind Map: Aantrekken en behouden van mannelijke studenten Toegepaste Psychologie

1. Mannen baseren hun opleidingskeuze op status van opleiding en salaris en status van toekomstig beroep

1.1. Hulpverlenersimago van Toegepaste Psychologie

1.2. Weining mannen dus minder status opleiding Toegepaste Psychologie

1.3. Weinig bekend over toekomstige beroepen Toegepaste Psychologie

2. Sociale studies (Toegepaste Psychologie) minder gericht op mannen

2.1. Mannelijke studenten scoren minder hoog op conciëntieusheid

2.2. Mannelijke studenten scoren minder hoog op intrinsieke motievatie

2.3. Mannelijke studenten hechten minder waarde aan praktijk oefeningen binnen de opleiding

3. Mannelijke studenten weten minder goed welke studie bij hen past

3.1. Reclame TP niet voldoende gericht op mannelijke studenten

3.2. Mannelijke studenten verzamelen minder informatie over de opleiding

3.3. Mannelijke studenten maken later een studie keuze dan vrouwelijke studenten

4. Mannelijke studenten presteren beter onder mannelijke docenten

4.1. Weinig mannelijke docenten op Toegepaste Psychologie

5. Mannelijke studenten verschillen qua gedrag en aard van vrouwelijke studenten

5.1. Mannen meer geneigd tot nemen van risico en verkennen van grenzen

5.2. Mannen hebben een lager concentratie niveau dan vrouwen

5.3. Mannen hebben een minder meegaande houding dan vrouwen